Търсене в Библията онлайн
 
Йоил 3 глава
×
1  2  3 
1 Защото, ето, в онези дни и в онова време,
Когато върна пленниците на Юда и на Ерусалим,
2 Ще събера още всичките народи
Та ще ги сваля в Йосафатовия дол,
И ще се съдя с тях там
За людете си и наследието си Израиля,
Когото разпръснаха между езичниците,
И си разделиха земята ми;
3 И хвърлиха жребия заради людете ми;
И дадоха дете за блудница;
И продаваха момиче за вино та пиеха.
4 И що имате още да направите с мене вие, Тире, и Сидоне,
И всички Палестински предели?
Ще ми въздадете ли въздаяние?
А вие ако ми въздадете,
То без забава скоро ще върна въздаянието ви върху главите ви.
5 Защото взехте среброто ми и златото ми,
И избраното ми благо изнесохте в храмовете си.
6 А Юдините синове и Ерусалимските синове
Продадохте ги на Гръцките синове,
За да ги отдалечите от пределите им.
7 Ето, аз ще ги дигна от мястото
Дето ги продадохте,
И ще върна въздаянието ви на главата ви.
8 И ще продам вашите синове и вашите дъщери
В ръката на Юдините синове;
И ще ги продадат на Савците, на народ далечен;
Защото Господ говори.
9 Прогласете това в народите,
Посветете бран, подигнете юнаците,
Да се приближават, да възлизат всичките ратни мъже:
10 Изковете палечниците си за ножове
И сърповете си за копия:
Немощният да говори: Аз съм юнак.
11 Съберете се и дойдете от около,
Всички народи, та се приберете на куп:
Там свали ти Господи, юнаците си.
12 Да станат и да възлязат народите в дола Йосафатов;
Защото там ще седна да съдя всичките народи изоколо.
13 Турете сърп, защото жетвата е узряла:
Дойдете, слезте; защото жлебът е пълен,
Поджлебниците се преливат;
Понеже злината им е голяма.
14 Множества, множества в дола на отсъждането;
Защото е близу денят Господен в дола на отсъждането.
15 Слънцето и луната ще помръкнат,
И звездите ще оттеглят светенето си.
16 А Господ ще изрикае от Сион,
И ще изпрати гласа си от Ерусалим;
И небесата и земята ще се потресат;
Но Господ ще е прибежище на людете си,
И крепост на Израилевите синове.
17 Така ще познаете че аз съм Господ Бог ваш
Който обитавам в Сион, и в светата си гора:
Тогаз Ерусалим ще е свет,
И чужденци няма да минат вече през него.
18 И в онзи ден
Из горите ще капе мъст,
И из хълмовете ще тече мляко,
И по всичките Юдини потоци ще текат води,
И извор ще излезе из дома Господен
И ще пои Ситимския дол.
19 Египет ще е запустян,
И Едом ще е пустиня пуста,
Заради неправдите към синовете Юдини;
Защото проляха кръв неповинна в земята им.
20 А Юда ще бъде населен във век,
И Ерусалим из род в род.
21 И ще очистя кръвта им която не съм очистил:
И Господ ще обитава в Сион.
Цариградски превод
1  2  3