Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Йоил 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Словото Господне което биде към Иоила сина Фатуилева.
2 Слушайте това, стари;
И дайте ухо, всички които населявате земята.
Стана ли това в дните ви
Или в дните на бащите ви?
3 Прикажете на чадата си за това,
И чадата ви на чадата си,
И чадата им на друг род.
4 Каквото остави гъсеницата, изпояде го скакалецът;
И каквото остави скакалецът, изпояде го ателавът;
И каквото остави ателавът, изпояде го пръгът.
5 Изтрезвете, пияници, та плачете;
И лелекайте, всички винопийци, заради новото вино;
Защото се отне от устата ви.
6 Понеже люде възлязоха на земята ми,
Крепки и безбройни,
На които зъбите са зъби лъвови,
И имат членовни зъби на лъвица.
7 Туриха лозата ми в запустение,
И смоковниците ми в сломение:
Съвсем я обелиха и хвърлиха:
Пръчките й останаха бели.
8 Плачи като сгодена девица опасана с вретище
Заради мъжа на младостта си.
9 Хлебното приношение и възлиянието се отне
От дома Господен:
Сетуват свещениците,
Служителите Господни.
10 Запустя полето, сетува земята;
Защото се изгуби житото,
Изсъхна новото вино, изчезна елеят.
11 Посрамете се, земледелци, и лелекайте, лозари,
Заради пшеницата и заради ечимика;
Защото жетвата на нивата се изгуби.
12 Лозата изсъхна
И смоковницата изчезна:
Нарът, и финикът, и ябълката, -
Всичките дървета на полето изсъхнаха;
Щото радостта изсъхна от человеческите синове.
13 Опашете се и плачете, свещеници:
Лелекайте, служители на олтаря:
Дойдете, пренощувайте във вретище,
Служители на Бога моего;
Защото хлебното приношение и възлиянието престана
От дома на Бога вашего.
14 Осветете пост, прогласете тържество,
Съберете старейшините,
Всичките жители на земята,
В дома на Господа Бога Вашего;
И възопийте към Господа.
15 Уви за онзи ден!
Защото денят Господен приближи,
И ще дойде като гибел от Всесилнаго.
16 Не отне ли се храната пред очите ни,
Веселието и радостта от дома на Бога нашего?
17 Сеянията изгниха под буците си,
Житниците запустяха,
Хранилищата се съсипаха;
Защото житото изсъхна
18 Как въздишат скотовете!
Скитат се стадата на говедата
Защото нямат пасбище;
Ей стадата на овците изгинаха.
19 Господи към тебе ще възопия,
Защото огънят изнури пасбищата на пустинята,
И пламикът изпогори всичките дървета на полето.
20 Даже и скотовете на полето поглеждат към тебе;
Защото изсъхнаха потоците на водата,
И огън изпояде пасбищата на пустинята.
Цариградски превод
1  2  3