Търсене в Библията онлайн
 
Левит 11 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече им:
2 Говорете на Израилевите синове и речете: Тези са животните които ще ядете от всичките скотове които са по земята.
3 От скотовете всяко що има раздвоение в копитото, и е с разцепени копита, и прегризва, него да ядете.
4 Но от тези които прегризват, или от онези които имат раздвоени копита, да не ядете тези: камилата, защото прегризва, но няма раздвоени копита: тя е нечиста за вас;
5 и кролика, защото прегризва, но няма раздвоени копита: нечист е за вас;
6 И заяка, защото прегризва, но няма раздвоени копита: той е нечист за вас;
7 и свинята, защото има раздвоение в копитото, и е с разцепено копито, но не прегризва: тя е нечиста за вас.
8 От месото им да не ядете, и до мършата им да се не прикоснувате; те са нечисти за вас.
9 От всичките които са в водите да ядете тези: всички които имат крила и люспи в водите, в моретата и в реките, тях да ядете.
10 А от всичко което се движи в водите, и от всяко одушевено животно което е в водите, всички които нямат крила и люспи в моретата и в реките гнусни са за вас.
11 Те непременно да бъдат гнусни за вас: от месото им да не ядете, и от мършата им да се гнусите.
12 Всичко в водите което няма крила нито люспи да бъде гнусно за вас.
13 И от птиците да се гнусите от тези: да не се ядат: гнусни са: орелът, и грифът, и морский орел,
14 и пилакът, и соколът по вида му,
15 всеки вран по вида му,
16 и камилоптицата, и совата, и кукувицата, и ястребът по вида му,
17 и нощний вран, и лиликът, и ивинът,
18 и лебедът, и неяситта, и сипът,
19 и щръкът, и цаплята по вида й, вдодът, и прилепът.
20 Всичките крилати пълзещи които ходят на четири нозе да бъдат за вас гнусни.
21 Но от всичките пълзещи крилати, тези можете да ядете които ходят на четири нозе, които имат голени над нозете си за да скачат с тях по земята.
22 Тези да ядете от тях: скакалеца по вида му, и солама по вида му, и харгола по вида му, и акридата по вида й.
23 А всичките крилати пълзещи които имат четири нозе да бъдат гнусни за вас.
24 И от тях ще бъдете нечисти: всеки които се прикоснува до мършата им ще бъде нечист до вечер.
25 И всеки които вземе от мършата им да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечер.
26 От скотовете всички що имат раздвоение в копитото, но не са с разцепени копита нито прегризват, мършите им ще бъдат нечисти за вас: всеки които се прикоснува до тях ще бъде нечист.
27 И от всичките четвероноги животни, тези които ходят на дланите си ще ви бъдат нечисти: всеки които се прикоснува до мършата им ще бъде нечист до вечер.
28 И които вземе мършата им да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечер; те са нечисти за вас.
29 И тези ще бъдат нечисти за вас между пълзещите които пълзят по земята: невестулката, и мишката, и гущерът по вида му,
30 и ящерът, и ящерицата, и саврата, и самиамитът, и хамелеонът.
31 Тези с нечисти за вас между всичките пълзящи: всеки които се прикоснува до мършите им ще бъде нечист до вечер.
32 И всяко нещо върх което би паднали като умрат ще бъде нечисто: всеки съсъд дървен, или дреха, или кожа, или вретище, или какъв да е съсъд който се употребява в работа да се тури в вода, и ще бъде нечист до вечер: тогаз ще бъде чист.
33 И всеки пръстен съсъд в които падне нещо от тези, всичко нещо което е вътре му ще бъде нечисто; а него ще строшите.
34 Всяко ястие което се яде, в което влиза вода, ще бъде нечисто; и всяко питие което се пие в какъв и да е съсъд ще бъде нечисто.
35 И всяко нещо връх което би паднало.от мършата им ще бъде нечисто: пещ или огнище, трябва да се развалят: нечисти са, и нечисти ще бъдат за вас.
36 А извор или кладенец дето има вода събрана ще бъде чист; но каквото се прикосне до мършата им ще бъде нечисто.
37 И ако падне от мършата връх някое семе за сеяне, което ще се посее, чисто ще бъде.
38 Ако ли е семето посеяно с вода, и падне от мършата им на него, нечисто ще бъде за вас.
39 И ако умре някой от скотовете които ви са за ядене, който се прикосне до мършата му ще бъде нечист до вечер.
40 И които яде от мършата му трябва да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечер; и който вземе мършата му да изпере дрехите си, и ще бъде нечист до вечер.
41 И всеки гад който пълзи по земята ще бъде гнусен за вас: да го не ядете.
42 Всяко което ходи на корема си, и което ходи на четири нозе, или всичко което има много нозе между всичките гадове които пълзят по земята, тях да не ядете, защото са гнусота.
43 Да не омърсите душите си ни с един гад пълзещ, нито да се оскверните с тях за да бъдете нечисти чрез тях.
45 Защото аз съм Господ който ви възведох из Египетската земя за да ви съм Бог: бъдете прочее свети, защото аз съм свет.
46 Този е законът за скотовете, и за птиците, и за всяко одушевено което се движи в водите, и за всяко одушевено което пълзи по земята.
47 за да правите разлика между нечистото и чистото, и между животните които се ядат и животните които не се ядат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27