Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи: Ако някоя жена зачне и роди мъжко дете, тя ще бъде нечиста седем дни: според дните когато е в разлъчване заради месечните си ще бъде нечиста.
3 И в осмия ден ще ще се обреже краекожието му.
4 А тя ще седи тридесет и три дни в очищението от кръвта си: до никоя света свещ да не допира, и в светилището да не влезе, доде се изпълнят дните на очищението й.
5 Ако ли роди женско, то ще бъде нечиста две седмици, както в разлъчването си; и да седи в очищението от кръвта си шестдесет и шест дни.
6 И като се изпълнят дните на очищението й, за син или за дъщеря, да донесе агне еднолетно за всесъжение, и гълъбче или гъргорица в приношение за грях, до дверите на скинията на събранието, при свещеника;
7 и той да го принесе пред Господа и да направи умилостивение за нея; и тя ще бъде чиста от течението на кръвта си. Този е законът за онази която ражда мъжко дете или женско.
8 Ако ли не и стига ръка да донесе агне, нека донесе две гъргорици или две гълъбчета, едно за всесъжение, а едно в приношение за грях; и свещеникът да направи умилостивение за нея; и ще бъде чиста.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27