Търсене в Библията онлайн
 
Левит 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Този е законът на прокажения в деня на очищението му да се приведе при свещеника;
3 и да излезе свещеникът вън от стана и да прегледа свещеникът; и ако е оздравял прокаженият от раната на проказата,
4 тогаз да заповяда свещеникът да вземат за очищаемия две живи чисти птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп;
5 и да заповяда свещеникът да заколят едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода;
6 а той да вземе живото птиче, и кедровото дърво, и червената вълна, и исопа, и да натопи тях и живото птиче в кръвта на птичето закланото над живата вода;
7 и да порси очищаемия от проказата седем пъти, и да го обяви чист; и да изпусне живото птиче на полето.
8 И очищаемият да изпере дрехите си, и да обръсне всичките си косми, и да се омие с вода, и ще бъде чист; и след това да дойде в стана, но да остане вън от шатъра си седем дена.
9 И в седмия ден да обръсне всичките си косми, главата си, и брадата си, и веждите си, и всичките си косми да обръсне; и да изпере дрехите си, и да омие тялото си с вода, и ще бъде чист.
10 И в осмия ден да вземе две безпорочни мъжки агнета, и едно безпорочно женско агне еднолетно, и три десети части от чисто брашно за хлебно приношение, месено с елей, и един лог елей;
11 и свещеникът който очищава да представи очищаемия человек и тях пред Господа в дверите на скинията на събранието.
12 И да вземе свещеникът едното мъжко агне и да го принесе в приношение за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи за движимо приношение пред Господа.
13 И да заколи агнето на мястото дето колят приношението за грях и всесъжението, на светото място; защото приношението за престъпление, както и приношението за грях, принадлежи на свещеника: то е пресвето.
14 И да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
15 И да вземе свещеникът от лога елей и да го излее в дланта на лявата си ръка;
16 и да натопи свещеникът десния си пръст в елея който има в лявата си длан, и да поръси от елея с пръста си седем пъти пред Господа;
17 и от останалия елей който има в дланта си да тури свещеникът на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, върху кръвта на приношението за престъпление;
18 а останалия елей който е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, и да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа.
19 И да принесе свещеникът приношението за грях, и да направи умилостивение за очищаемия от нечистотата му; и после да заколи всесъжението.
20 И да принесе свещеникът всесъжението и хлебното приношение на олтаря; и да направи умилостивение за него свещеникът; и ще бъде чист.
21 Ако ли е сиромах и не му стига ръката, то нека вземе едно агне в движимо приношение за престъпление за да се направи умилостивение за него, и една десета част от ефа чисто брашно месено с елей за хлебно приношение, и един лог елей,
22 и две гъргорици или две гълъбчета, каквото би намерил; и едната да бъде приношение за грях, а другата всесъжение.
23 И в осмия ден да ги донесе за очищението си при свещеника у дверите на скинията на събранието пред Господа.
24 И да вземе свещеникът агнето на приношението за престъпление, и лога елей, и да ги подвижи свещеникът за движимо приношение пред Господа.
25 И да заколи агнето на приношението за престъпление; и да вземе свещеникът от кръвта на приношението за престъпление, и да тури на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога.
26 И да излее свещеникът елея в дланта на лявата си ръка;
27 и от елея който има в лявата си ръка да поръси свещеникът с десния си пръст седем пъти пред Господа;
28 и да тури свещеникът от елея който има в дланта си на края на дясното ухо на очищаемия, и на палеца на дясната му ръка, и на големия пръст на дясната му нога, на туй място дето е кръвта от приношението за престъпление;
29 а останалото от елея което е в дланта на свещеника да тури на главата на очищаемия, за да направи умилостивение за него пред Господа.
30 И да принесе едната от гъргориците или от гълъбчетата, каквото би намерил:
31 каквото би намерил, едното приношение за грях, а другото всесъжение, наедно с хлебното приношение; и да направи свещеникът умилостивение за очищаемия пред Господа.
32 Този е законът на оногози който има рана от проказа, и му не стига ръка за очищението му.
33 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
34 Когато влезете в Ханаанската земя която ви давам аз за владение, и туря рана от проказа в някоя къща в земята на вашето притежание,
35 и онзи на когото е къщата дойде та яви на свещеника и каже: Видя ми се като язва в къщата,
36 тогаз да заповяда свещеникът да изпразднят къщата, преди да влезе свещеникът да прегледа язвата, за да не стане нечисто всичко що е в къщата; и след това да влезе свещеникът да прегледа къщата;
37 и като разгледа язвата, ако е язвата по стените на къщата с зеленикави или червеникави трапчинки, и видът им е по-дълбок от лицето на стената,
38 тогаз да излезе свещеникът из къщата до дверите на къщата, и да затвори къщата седем дни.
39 И да се върне свещеникът в седмия ден и да прегледа; и раната ако се е разпростряла по стените на къщата,
40 то свещеникът да заповяда да извадят каменете на които е язвата, и да ги хвърлят вън от града на нечисто място,
41 и да направи да остържат къщата извътре околовръст, и да хвърлят остърганата пръст вън от градът на нечисто място,
42 и да вземат други камене и да ги вложат вместо онези камене, и да вземат друга пръст и да помажат къщата.
43 И ако дойде пак язвата и се покаже в къщата след когато извадят каменете, и като остържат къщата и я помажат,
44 тогаз да влезе свещеникът и да прегледа; и ако се е разпростряла язвата в къщата, това е гнилотворна проказа в къщата: нечиста е.
45 И ще съборят къщата, каменете й, и дървето й, и всичката пръст на къщата; и да ги изнесат вън от града на нечисто място.
46 И който влезе в къщата през всичкото време в което е била затворена да бъде нечист до вечер.
47 И който спи в къщата да изпере дрехите си; и който яде в къщата да изпере дрехите си.
48 Но ако влезе свещеникът та прегледа, и, ето не се е разпростряла раната в къщата от когато се е помазала къщата, тогаз свещеникът да обяви къщата за чиста, защото е изцеляла язвата.
49 И за да очисти къщата, нека вземе две птичета, и кедрово дърво, и червена вълна, и исоп.
50 И да заколи едното птиче в пръстен съсъд, над жива вода.
51 И да вземе кедровото дърво, и исопа, и червената вълна, и живото птиче, и да ги натопи в кръвта на закланото птиче и в живата вода, и да поръси къщата седем пъти.
52 И да очисти къщата с кръвта на птичето, и с живата вода, и с живото птиче, и с кедровото дърво, и с исопа, и с червената вълна.
53 И да пусне живото птиче вън от града на полето, и да направи умилостивение за къщата; и ще бъде чиста.
54 Този е законът за всяка рана от проказа и от кел,
55 и за проказа на дреха и на къща,
56 и за оток, и за краста, и за лъскави петна,
57 за да показва кога е нещо нечисто и кога чисто: този е законът за проказата.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27