Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 15 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Говорете на Израилевите синове и кажете им: Ако някой человек има течение из тялото си, нечист е от течението си.
3 И нечистотата му в течението му е тая: или от плътта тече течението му, или в плътта му се спре течението му: негова е нечистота.
4 Всяка постелка на която легне онзи който има течението ще е нечиста; и всяко нещо на което седне ще бъде нечисто.
5 И онзи человек който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
6 И който седне на нещо върх което е седял онзи който има течението да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
7 И който се допре до телото на оногози който има течението да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
8 И ако онзи който има течението плюне върх чистия, той да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и да бъде нечист до вечер.
9 И всичко седло на което би седнал онзи който има течението ще бъде нечисто.
10 И който се допре до всяко нещо което е било под него да бъде нечист до вечер; и който го вземе да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
11 И до когото се допре онзи който има течението, без да има ръцете си омити с вода, той да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и да е нечист до вечер.
12 И пръстний съсъд до който би се допрял онзи който има течението да се строши; и всеки съсъд дървен да се измие с вода.
13 И когато се очисти от течението си онзи който има течение, тогаз да изброи за себе си седем дни за очищението си: и да изпере дрехите си, и да омие тялото си с жива вода, и ще бъде чист.
14 И в осмия ден да си вземе две гъргорици или две гълъбчета, и да иде пред Господа у дверите на скинията на събранието, и да ги даде на свещеника;
15 и да ги принесе свещеникът, едното приношение за грях, а другото всесъжение; и да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа за течението му.
16 И онзи человек от когото излезе семе от съвъкупление да омие всичкото си тяло с вода, и да е нечист до вечер.
17 И всяка дреха и всяка кожа на която би паднало семе от съвъкупление да се изпере с вода, и да бъде нечиста до вечер.
18 А жената с която би се съвъкупил мъж да се омият с вода, и да бъдат нечисти до вечер.
19 И жената ако има течение, и е кръв течението й от плътта й, да бъде разлъчена седем дни; и всеки който се допре до нея ще бъде нечист до вечер.
20 И всяко нещо на което е лежала в разлъчването си ще бъде нечисто; и всяко нещо на което би седяла ще бъде нечисто.
21 И всеки който се допре до постелката й да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
22 И всеки който се допре до нещо на което е тя седяла да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
23 И ако би имало нещо върх постелката или върх това на което би седяла тя, та се допре той до него, ще бъде нечист до вечер.
24 И ако някой легне с нея, и дойде кръвотечението й на него, ще бъде нечист седем дни; и всяка постелка на която би легнал той ще бъде нечиста.
25 И ако някоя жена има кръвотечение много дни, вън от времето на разлъчването си, или ако има течение по надългоот разлъчването си, всичките дни на течението на нечистотата й ще бъдат както дните на разлъчването й: ще бъде нечиста.
26 Всяка постелка на която лежи в всичките дни на течението си ще й бъде както постелката на разлъчването й; и всяко нещо на което седне ще бъде нечисто, както в нечистотата на разлъчването й.
27 И всеки който се допре до тях ще бъде нечист, и да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
28 Но ако се очисти от течението си, тогаз да изброи за себе си седем дни, и след тях ще бъде чиста.
29 И в осмия ден да си вземе две гъргорици или две гълъбчета, и да ги донесе при свещеника до дверите на скинията на събранието.
30 И да принесе свещеникът едното приношение за грях, а другото всесъжение; и свещеникът да направи умилостивение заради нея пред Господа, за течението на нечистотата й.
31 Така да отделяте Израилевите синове от нечистотите им, и да не умрат поради нечистотата си като оскверняват скинията ми която е всред тях.
32 Този е законът за оногоз който има течение, и за оногоз от когото излязва семе от съвъкупление и се осквернява чрез него,
33 и за оназ която е болна от кръвотечението си, и за оногоз който има течение, мъж или жена, и за оногоз който легне с нечиста.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27