Търсене в Библията онлайн
 
Левит 15 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и Аарону и рече:
2 Говорете на Израилевите синове и кажете им: Ако някой человек има течение из тялото си, нечист е от течението си.
3 И нечистотата му в течението му е тая: или от плътта тече течението му, или в плътта му се спре течението му: негова е нечистота.
4 Всяка постелка на която легне онзи който има течението ще е нечиста; и всяко нещо на което седне ще бъде нечисто.
5 И онзи человек който се допре до постелката му трябва да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
6 И който седне на нещо върх което е седял онзи който има течението да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
7 И който се допре до телото на оногози който има течението да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
8 И ако онзи който има течението плюне върх чистия, той да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и да бъде нечист до вечер.
9 И всичко седло на което би седнал онзи който има течението ще бъде нечисто.
10 И който се допре до всяко нещо което е било под него да бъде нечист до вечер; и който го вземе да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
11 И до когото се допре онзи който има течението, без да има ръцете си омити с вода, той да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и да е нечист до вечер.
12 И пръстний съсъд до който би се допрял онзи който има течението да се строши; и всеки съсъд дървен да се измие с вода.
13 И когато се очисти от течението си онзи който има течение, тогаз да изброи за себе си седем дни за очищението си: и да изпере дрехите си, и да омие тялото си с жива вода, и ще бъде чист.
14 И в осмия ден да си вземе две гъргорици или две гълъбчета, и да иде пред Господа у дверите на скинията на събранието, и да ги даде на свещеника;
15 и да ги принесе свещеникът, едното приношение за грях, а другото всесъжение; и да направи свещеникът умилостивение за него пред Господа за течението му.
16 И онзи человек от когото излезе семе от съвъкупление да омие всичкото си тяло с вода, и да е нечист до вечер.
17 И всяка дреха и всяка кожа на която би паднало семе от съвъкупление да се изпере с вода, и да бъде нечиста до вечер.
18 А жената с която би се съвъкупил мъж да се омият с вода, и да бъдат нечисти до вечер.
19 И жената ако има течение, и е кръв течението й от плътта й, да бъде разлъчена седем дни; и всеки който се допре до нея ще бъде нечист до вечер.
20 И всяко нещо на което е лежала в разлъчването си ще бъде нечисто; и всяко нещо на което би седяла ще бъде нечисто.
21 И всеки който се допре до постелката й да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
22 И всеки който се допре до нещо на което е тя седяла да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
23 И ако би имало нещо върх постелката или върх това на което би седяла тя, та се допре той до него, ще бъде нечист до вечер.
24 И ако някой легне с нея, и дойде кръвотечението й на него, ще бъде нечист седем дни; и всяка постелка на която би легнал той ще бъде нечиста.
25 И ако някоя жена има кръвотечение много дни, вън от времето на разлъчването си, или ако има течение по надългоот разлъчването си, всичките дни на течението на нечистотата й ще бъдат както дните на разлъчването й: ще бъде нечиста.
26 Всяка постелка на която лежи в всичките дни на течението си ще й бъде както постелката на разлъчването й; и всяко нещо на което седне ще бъде нечисто, както в нечистотата на разлъчването й.
27 И всеки който се допре до тях ще бъде нечист, и да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер.
28 Но ако се очисти от течението си, тогаз да изброи за себе си седем дни, и след тях ще бъде чиста.
29 И в осмия ден да си вземе две гъргорици или две гълъбчета, и да ги донесе при свещеника до дверите на скинията на събранието.
30 И да принесе свещеникът едното приношение за грях, а другото всесъжение; и свещеникът да направи умилостивение заради нея пред Господа, за течението на нечистотата й.
31 Така да отделяте Израилевите синове от нечистотите им, и да не умрат поради нечистотата си като оскверняват скинията ми която е всред тях.
32 Този е законът за оногоз който има течение, и за оногоз от когото излязва семе от съвъкупление и се осквернява чрез него,
33 и за оназ която е болна от кръвотечението си, и за оногоз който има течение, мъж или жена, и за оногоз който легне с нечиста.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27