Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 16 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею, след смъртта на двамата Ааронови синове когато пристъпиха с чужд огън пред Господа и умряха,
2 и рече Господ Моисею: Кажи на Аарона брата си да не влиза всяко време в светилището което е отвътре завесата, пред очистилището което е върху ковчега, за да не умре; защото в облак ще се явявам върх очистилището.
3 Така да влезе Аарон в светилището с юнец от говедата в приношение за грях, и овен за всесъжение.
4 Да се облече с ленен осветен хитон, и ленени гащи да има на тялото си, и с ленен пояс да е опасан, и ленен кидар да носи на главата си: те са свети облекла; и да омие с вода тялото си, и да се облече с тях.
5 И от събранието на Израилевите синове да вземе два ярца от козите в приношение за грях, и един овен за всесъжение.
6 И да приведе Аарон юнеца на приношението за грях което ще принесе за себе си, и да направи умилостивение за себе си и за дома си.
7 И да вземе двата ярца и да ги постави пред Господа до дверите на скинията на събранието.
8 И да хвърли Аарон жребия за двата ярца, едно жребие за Господа, и едно жребие за отпущаемия ярец.
9 И да приведе Аарон яреца на който е паднало жребието Господне, и да го принесе в приношение за грях.
10 А яреца на който е паднало жребието на отпущение, да го представи жив пред Господа, за да направи с него умилостивение и да го преводи в пустинята на отпущение.
11 И да приведе Аарон юнеца на приношението за грях което ще принесе за себе си, и да направи умилостивение за себе си и за дома си; и да заколи юнеца на приношението за грях което приноси за себе си.
12 И да вземе кадилницата пълна с разпалени въглища от олтаря който е пред Господа, и пълни две шепи с благовонен темян счукан дребно, и да го внесе отвътре завесата.
13 И да тури темяна на огъня пред Господа, и димът на темяна да покрие очистилището което е на свидетелството, за да не умре.
14 И да вземе от кръвта на юнеца и да поръси с пръста си очистилището към изток; и пред очистилището да поръси седем пъти от кръвта с пръстта си.
15 Тогаз да заколи яреца на приношението за грях което е за людете; и да внесе кръвта му отвътре завесата, и да направи с кръвта му както направи с кръвта на юнеца, и да поръси с нея над очистилището и пред очистилището.
16 И да направи умилостивение за светилището, заради нечистотите на Израилевите синове, и заради престъпленията им и всичките им грехове: така да направи и за скинията на събранието която стои помежду им всред нечистотите им.
17 И никой человек да се не намери в скинията на събранието когато влиза той в светилището да направи умилостивение, доде излезе като направи умилостивение за себе си, и за дома си, и за всичкия Израилев събор.
18 Тогаз да излезе към олтаря който е пред Господа и да направи умилостивение за него; и да вземе от кръвта на юнеца, и от кръвта на яреца, и да тури наоколо по роговете на олтаря.
19 И да поръси върх него от кръвта с пръста си седем пъти, и да го очисти от нечистотите на Израилевите синове, и да го освети.
20 И като свърши да прави умилостивение за светилището, и за скинията на събранието, и за олтаря, да приведе живия ярец.
21 И да тури Аарон двете си ръце на главата на живия ярец; ида изповяда над него всичките беззакония на Израилевите синове, и всичките им престъпления, и всичките им грехове, и да ги тури на главата на яреца; и да го проводи в пустинята с ръката на приготвен человек.
22 И да понесе яреца на себе си всичките им беззакония в ненаселяема земя: така да пусне яреца в пустинята.
23 И да влезе Аарон в скинията на събранието, и да съблече ленените одежди с които се е облякъл когато е влязъл светилището, и да ги остави там,
24 и да омие телото си с вода на свето място, и да облече дрехите си, и да излезе, и да принесе своето си всесъжение и всесъжението на людете, и да направи умилостивение за себе си и за людете.
25 И тлъстината на приношението за грях да изгори на олтаря.
26 И онзи който откара отпущаемия ярец да изпере дрехите си, и да омие телото си с вода, и след това да влезе в стана.
27 А юнеца на приношението за грях, и яреца на приношението за грях, на които кръвта се е внесла за да бъде умилостивение в светилището, да изнесат вън от стана, и да изгорят в огня кожите им, и месото им, и лайната им.
28 И онзи който ги изгори да изпере дрехите си, и да омие телото си с вода, и след това да влезе в стана.
29 И това да ви бъде за вечно узаконение: в седмия месец, в десетия ден на месеца, да смирите душите си, и да не вършите никоя работа, ни туземец, нито пришлец който се е населил между вас;
30 защото в този ден свещеникът ще направи умилостивение за вас, да ви очисти от всичките ви грехове, та да сте чисти пред Господа.
31 Това ще бъде за вас събота на покой, и да смирите душите си: то е узаконение вечно.
32 И да направи умилостивението онзи свещенник който е помазан и посветен за да свещенствува вместо баща си, и да се облече с ленените одежди, светите одежди.
33 И да направи умилостивение за светото светилище, и да направи умилостивение за скинията на събранието и за олтаря, и да направи умилостивение за свещенниците и за всичките люде на събора.
34 И това ще бъде вам вечно узаконение, да направите умилостивение заради Израилевите синове за всичките им грехове еднъж в годината. И направи така както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27