Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 17 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече
2 Говори на Аарона, и на синовете му, и на всичките Израилеви синове и кажи им: Това е словото което заповяда Господ и рече:
3 Който человек от дома Израилев заколи говедо, или агне, или коза в стана, или който заколи вън от стана,
4 и го не приведе до дверите на скинията на събранието за да принесе приношение Господу пред скинията Господня, кръв ще се вмени на оногози человека: кръв е пролял; и да се изтреби онзи человек отсред людете си:
5 за да проваждат Израилевите синове жертвите си които колят на полето, и да ги приносят Господу до дверите на скинията на събранието, при свещеника, и да ги колят за примирителни жъртви Господу.
6 И да поръси свещеникът с кръвта олтаря Господен при дверите на скинията на събранието, и да изгори тлъстината за ухание благовонно Господу.
7 И да не приносят вече жертвите си на бесовете след които те блудствуват: това да им бъде узаконение вечно в родовете им.
8 И да им кажеш: Който человек от дома Израилев, или от пришелците преселени между вас, принесе всесъжение или жъртви,
9 и я не приведе до дверите на скинията на събранието за да я принесе Господу, да се изтреби онзи человек от людете си.
10 И ако някой от дома Израилев, или от пришелците преселени между вас, яде каква да е кръв, ще туря лицето си против онази душа която яде кръвта, и ще я изтребя отсред людете й.
11 Защото животът на плътта е на кръвта; и аз ви я дадох да правите умилостивение на олтаря за душите си; защото кръвта е която прави умилостивение за душата.
12 За това казах аз на Израилевите синове: Ни една душа от вас да не яде кръв; нито пришлецът който е преселен между вас да яде кръв.
13 И ако някой человек от Израилевите синове, или от пришелците преселени между вас, отиде на лов и улови животно, или птица която се яде, да пролее кръвта й и да я покрие с пръст.
14 Защото животът на всяка плът е кръвта й: тя е животът й; за това казах на Израилевите синове: Да не ядете кръв от никоя плът; защото животът на всяка плът е кръвта й: всеки който я яде ще се изтреби.
15 И всяка душа която яде мърша, или разкъснато от звяр, туземец или пришлец, да изпере дрехите си, и да се омие с вода, и ще бъде нечист до вечер; а после ще бъде чист.
16 И ако ги не изпере, и не омие тялото си, тогаз ще понесе беззаконието си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27