Търсене в Библията онлайн
 
Левит 18 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Аз съм Иеова Бог ваш.
3 Според както правят в Египетската земя в която живеехте да не правите; и според както правят в Ханаанската земя в която ви аз завождам да не правите; и по техните повеления да не ходите.
4 Съдбите ми да правите, и повеленията ми да пазите, за да ходите в тях. Аз съм Иеова Бог ваш.
6 Никой человек да се не приближи при някоя своя сводница по плът за да открие срамотата й. Аз съм Иеова.
7 Срамотата на отца си, или срамотата на майка си, да не откриеш: майка ти е: да не откриеш срамотата й.
8 Срамотата на бащината си жена да не откриеш: тя е срамота на отца ти.
9 Срамотата на сестра си, бащината ти дъщеря, или майчината ти дъщеря, която се е родила в къщата, или се е родила вън, срамотата им да не откриеш.
10 Срамотата на синовата си дъщеря, или на дъщерината си дъщеря, срамотата им да не откриеш; защото тяхната срамота е твоя.
11 Срамотата на дъщерята на бащината ти жена, родена от баща ти, (сестра ти е,) да не откриеш срамотата й.
12 Срамотата на бащината си сестра да не откриеш: ближна роднина е на баща ти.
13 Срамотата на майчината си сестра да не откриеш; защото е ближна роднина на майка ти.
14 Срамотата на бащиния си брат да не откриеш: при жената му да се не приближиш: стрина ти е.
15 Срамотата на снаха си да не откриеш: жена е на сина ти: да не откриеш срамотата й.
16 Срамотата на братовата си жена да не откриеш: тя е срамота на брата ти.
17 Срамотата на жена и на дъщеря й да не откриеш, нито да вземеш на сина й дъщерята, или на дъщеря й дъщерята, за да откриеш срамотата й: ближни нейни роднини са: това е нечестие.
18 И да не вземеш жена наедно с сестра й. та да стане вражда като откриеш срамотата й наедно с другата доде е тя жива.
19 И при жена когато е разлъчена за нечистотата си да не пристъпиш да откриеш срамотата й.
20 И с жената на ближния си да се не съвъкупиш за да се оскверниш с нея.
21 И никого от семето си да не прекараш през огън за Молоха, и да не оскверниш името на Бога твоего. Аз съм Иеова.
22 И с мъжки пол да не легнеш като с жена: то е мерзост.
23 И с никой скот да се не съвъкупиш за да се оскверниш с него, нито жена да застане пред скот за съвъкупление с него: мърсота е това.
24 Не се осквернявайте ни с едно от тези; защото с всички тези се оскверниха езичниците които аз изпъждам пред лицето ви.
25 И оскверни се земята; за това въздавам беззаконието й върх нея, и земята ще избълва жителите си.
26 А вие пазете повеленията ми и съдбите ми, и не правете ни една от всички тези гнусоти, туземец или пришлец преселен между вас;
27 (защото всички тези гнусоти правеха человеците на тази земя които бяха пред вас, и оскверни се земята;)
28 за да ви не избълва земята когато я осквернявате, както избълва езичниците които бяха преди вас.
29 Защото всеки който прави каква да е от тези гнусоти, душите които би ги направили ще се изтребят отсред людете си.
30 И тъй, пазете поръчванията ми, за да не направите от тези гнусни обичаи които се правеха преди вас, и да се не оскверните в тях. Аз съм Иеова Бог ваш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27