Търсене в Библията онлайн
 
Левит 19 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на всичкото събрание на Израилевите синове и речи им: Свети да бъдете; защото аз Господ Бог ваш съм свет.
3 Да се боите всеки от майка си и от баща си; и съботите ми да пазите. Аз съм Господ Бог ваш.
4 Да се не обърнете към идолите, нито да си направите излени богове. Аз съм Господ Бог ваш.
5 И ако принесете жъртва примирителна Господу, да я принесете така щото да е приета за вас.
6 В който ден я приносите трябва да се яде или в утрешния: ако ли остане нещо до третия ден, с огън да се изгори.
7 Ако ли някой я яде в третия ден, тя е гнусна: не ще бъде приета.
8 За това, който я яде ще понесе беззаконието си, защото е осквернил светинята Господня, и тая душа ще се изтреби от людете си.
9 И когато жънете жетвата на вашата земя, да не дожънеш краищата на нивата си; и падналите в жетвата си класове да не събереш.
10 И лозето си да не повториш да обираш, нито пабирък на лозето си да събираш: на сиромаха и на чужденеца да го оставиш. Аз съм Господ Бог ваш.
11 Да не крадете, нито да лъжете; и никой да не излъже ближния си.
12 И да се не кълнете в името ми на лъжа, и да не оскверняваш името на Бога твоего. Аз съм Господ.
13 Да не направиш неправда на ближния си, нито да грабиш: да не пренощува заплатата на наемника ти у тебе до утрото.
14 Да не злословиш глухия, и пред слепия да не туриш нещо за препънване; но да се убоиш от Бога твоего. Аз съм Господ.
15 Да не направиш неправда в съдба: да не покажеш лицеприятие на сиромаха, нито да се посвениш от лицето на големец; по правда да съдиш ближния си.
16 Да не ходиш между людете си като одумник, нито да се подигнеш против кръвта на ближния си. Аз съм Господ.
17 Да не възненавидиш брата си в сърдцето си: да обличиш смело ближния си, и да се не натовариш с грях поради него.
19 Повеленията ми да съхранявате. Да не съчетаваш скотовете си с скотове от друг род: в нивата си да не сееш разнородни семена; нито да туриш на себе си дреха ткана от разновидна прежда.
20 Ако някой се съвъкупи с жена, и тя е слугиня, годена за мъж, а не е изкупена, нито й се е дало свобода, да се накажат, но не с смърт, защото тя не е била свободна.
21 И той да приведе Господу приношението си за престъпление при дверите на скинията на събранието, овен на приношение за престъпление.
22 И да направи свещеникът умилостивение за него с овена на приношението за престъпление пред Господа, за греха му що е съгрешил; и ще се прости грехът му що е съгрешил.
23 И когато влезете в таз земя, и посадите какво да е дърво що дава плод за ядене, то ще имате плода му като необрязан: три години ще ви бъде като необрязан: да се не яде.
24 И четвъртата година всичкият му плод ще бъде свет, за хвала на Господа.
25 И в петата година да ядете плода му, за да се умножи за вас произведението му. Аз съм Господ Бог ваш.
26 Да не ядете нищо с кръвта му; нито да употребявате гатания нито прокобения.
27 Да не стрижете косите на главата си кръговидно, нито да разваляте краищата на брадите си.
28 Да не правите съчения по снагата си заради мъртвец, нито да начертавате белези по себе си. Аз съм Господ.
29 Да не оскверниш дъщеря си щото да й допустиш да стане блудница, за да не падне земята в блудодеяние, и да се не напълни земята с беззаконие.
30 Съботите ми да пазите, и светилището ми да почитате. Аз съм Господ.
31 Да се не обърнете към бесовъпрошателите, нито да се прилепявате към вълшебниците та да се осквернявате чрез тях. Аз съм Господ Бог ваш.
32 Пред съдината да ставаш, и да почиташ старческото лице, и да се боиш от Бога твоего. Аз съм Господ.
33 И докато някой пришлец се засели при тебе в вашата земя, да го не притеснявате.
34 Пришлецът който се е засилил при вас да ви бъде като един ваш туземец, и да го обичаш като себе си; защото пришелци бяхте в Египетската земя. Аз съм Господ Бог ваш.
35 Да не направите неправда в съдба, в мяра, в веси, и в мерило.
36 Веси праведни, теглилки праведни, ефа праведна, и ин праведен да имате. Аз съм Господ Бог ваш който ви изведох из Египетската земя.
37 Да пазите всичките ми повеления и всичките ми съдове, и да ги извършвате. Аз съм Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27