Търсене в Библията онлайн
 
Левит 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И когато някой ще принесе принос Господу, хлебно приношение, да бъде приносът му чисто брашно; и да възлее на него елей, и да тури на него ливан.
2 И да го донесе на Аароновите синове, свещениците; и свещеникът да вземе от чистото му брашно и от елея му една пълна шепа, и всичкия му ливан, и да ги изгори на олтаря за помен: жертва е, ухание благовонно Господу.
3 А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.
4 И когато принесеш принос хлебно приношение печено в пещ, да бъде безквасни пити от чисто брашно месени с елей, или безквасни кори мазани с елей.
5 И приносът ти ако е хлебно приношение на сковрадата, да бъде безквасно от чисто брашно месено с елей.
6 Да го наломиш на уломъци, и да полееш на него елей: то е хлебно приношение.
7 Ако ли е приносът ти хлебно приношение в гърне, да бъде от чисто брашно с елей.
8 И направеното от тях хлебно приношение, да го донесеш Господу; и когато се представи на свещеника, той да го приближи при олтаря.
9 И от хлебното приношение да отдели свещеникът колкото е за помен, и да го изгори на олтаря: това е жертва за ухание благовонно Господу.
10 А остатъкът от хлебното приношение да бъде на Аарона и на синовете му: то е пресвето от Господните жертви.
11 Никое хлебно приношение което приносите Господу да се не прави с квас; защото ни квас нито мед да не изгорите в жертва Господу.
12 Тях като принос от начатките да ги приносите Господу; но да се не изгорят на олтаря за ухание благовонно.
13 И от хлебното приношение всеки принос да посолиш със сол: да не оставиш да липса от хлебното ти приношение солта на завета на Бога твоего: с всеки твой принос да приносиш сол.
14 И ако принесеш Господу хлебно приношение от начатките, за хлебното приношение от начатките си да приносиш класове пържени на огън, жито очукано от пресни класове.
15 И да излееш на него елей, и да туриш на него ливан: то е хлебно приношение.
16 И свещеникът да изгори колкото е за помен от очуканото му жито и от елея му, заедно с всичкия му ливан: това е жертва Господу.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27