Търсене в Библията онлайн
 
Левит 20 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Да кажеш още на Израилевите синове: Който от Израилевите синове, или от пришелците преселени в Израил, даде от семето си Молоху, непременно да се умъртви: людете на тази земя да го убият с камене.
3 И аз ще туря лицето си против оногоз человека, и ще го изтребя отсред людете му, защото е дал от семето си Молоху, за да омърси светилището ми и да оскверни светото ми име.
4 И ако людете на земята закрият очите си да не видят оногоз человека когато дава от семето си Молоху, и не го убият,
5 тогаз ще туря аз лицето си против оногоз человека и против рода му; и ще изтребя отсред людете му него и всички онези които му последват в блудството за да блудствуват след Молоха.
6 И душата която последва на бесовъпрошателите и на вълшебниците за да блудствува след тях, ще туря лицето си против оназ душа и ще я изтребя отсред людете й.
7 И тъй, осветете си и бъдете свети, защото аз съм Господ Бог ваш.
8 И да пазите повеленията ми и да ги вършите. Аз съм Господ който ви освещавам.
10 И человек който направи прелюбодейство с жената на някого, който направи прелюбодейство с жената на ближния си, непременно да се умъртви прелюбодеецът и прелюбодейцата.
11 И человек който легне с жената на отца си, на баща си срамотата е открил: непременно да се умъртвят и двамата: кръвта им ще бъде върх тях.
12 И ако някой легне с снаха си, непременно да се умъртвят и двамата: мърсота са направили кръвта им ще бъде върх тях.
13 И ако някой легне с мъжки пол като с жена, гнусота са направили и двамата: непременно да се умъртвят: кръвта им ще бъде върх тях.
14 И ако някой вземе жена и майка й, беззаконие е: с огън да се изгорят той и те, да не бъде беззаконие между вас.
15 И ако някой се съвъкупи с скот, непременно да се умъртви, и скота да убиете.
16 И жена която се приближи при какъв да е скот за да се съвъкупи с него, да убиеш жената и скота: непременно да се умъртвят кръвта им ще бъде върх тях.
17 И ако някой вземе сестра си, дъщерята на баща си, или дъщерята на майка си, и види срамотата й, и тя види срамотата му; то е нечестие: да се изтребят пред очите на людете си: срамотата на сестра си е открил: беззаконието си ще понесе.
18 И онзи человек който легне с жена която има кръвотечение, и открие срамотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си, за това, да се изтребят и двамата отсред людете си.
19 И на майчината си сестра или на бащината си сестра срамотата да не откриеш, защото който е сторил това, срамотата на тялото си е открил: те ще понесат беззаконието си.
20 И ако някой легне с стрина си, срамотата на стрика си е открил греха си ще понесат: безчадни да умрат.
21 И ако някой вземе братовата си жена, нечистота е на брата си срамотата е открил: безчадни да останат.
22 Пазете всичките ми повеления и всичките ми съдби, и да ги извършвате, за да ви не избълва земята дето ви аз завождам да живеете в нея.
23 И да не ходите по обичаите на езичниците които аз изпъждам пред лицето ви, защото те направиха всички тези гнусоти, и аз се възгнусих от тях.
24 И рекох ви Вие ще наследите земята им, и аз ще я дам вам за стяжание, земя в която тече мляко и мед. Аз съм Господ Бог ваш който ви отделих от народите.
25 За това, да правите разлика между чистите скотове и нечистите, и между нечистите птици и чистите, и да не осквернявате душите си с скотовете или с птиците или с всяко което пълзи по земята които ви аз отличих като нечисти.
26 И да ми бъдете свети, защото аз Иеова съм свет, и отделих ви от народите за да сте мои.
27 И онзи мъж или онази жена която има дух бесовъпрошателски, или е вълшебник, непременно да се умъртви: с камене да ги убият: кръвта им ще бъде върх тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27