Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 20 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Да кажеш още на Израилевите синове: Който от Израилевите синове, или от пришелците преселени в Израил, даде от семето си Молоху, непременно да се умъртви: людете на тази земя да го убият с камене.
3 И аз ще туря лицето си против оногоз человека, и ще го изтребя отсред людете му, защото е дал от семето си Молоху, за да омърси светилището ми и да оскверни светото ми име.
4 И ако людете на земята закрият очите си да не видят оногоз человека когато дава от семето си Молоху, и не го убият,
5 тогаз ще туря аз лицето си против оногоз человека и против рода му; и ще изтребя отсред людете му него и всички онези които му последват в блудството за да блудствуват след Молоха.
6 И душата която последва на бесовъпрошателите и на вълшебниците за да блудствува след тях, ще туря лицето си против оназ душа и ще я изтребя отсред людете й.
7 И тъй, осветете си и бъдете свети, защото аз съм Господ Бог ваш.
8 И да пазите повеленията ми и да ги вършите. Аз съм Господ който ви освещавам.
9 Всеки человек който прокълне отца си или майка си непременно да се умъртви:отца си или майка си е проклел: кръвта му ще бъде върх него.
10 И человек който направи прелюбодейство с жената на някого, който направи прелюбодейство с жената на ближния си, непременно да се умъртви прелюбодеецът и прелюбодейцата.
11 И человек който легне с жената на отца си, на баща си срамотата е открил: непременно да се умъртвят и двамата: кръвта им ще бъде върх тях.
12 И ако някой легне с снаха си, непременно да се умъртвят и двамата: мърсота са направили кръвта им ще бъде върх тях.
13 И ако някой легне с мъжки пол като с жена, гнусота са направили и двамата: непременно да се умъртвят: кръвта им ще бъде върх тях.
14 И ако някой вземе жена и майка й, беззаконие е: с огън да се изгорят той и те, да не бъде беззаконие между вас.
15 И ако някой се съвъкупи с скот, непременно да се умъртви, и скота да убиете.
16 И жена която се приближи при какъв да е скот за да се съвъкупи с него, да убиеш жената и скота: непременно да се умъртвят кръвта им ще бъде върх тях.
17 И ако някой вземе сестра си, дъщерята на баща си, или дъщерята на майка си, и види срамотата й, и тя види срамотата му; то е нечестие: да се изтребят пред очите на людете си: срамотата на сестра си е открил: беззаконието си ще понесе.
18 И онзи человек който легне с жена която има кръвотечение, и открие срамотата й, той е открил течението й, и тя е открила течението на кръвта си, за това, да се изтребят и двамата отсред людете си.
19 И на майчината си сестра или на бащината си сестра срамотата да не откриеш, защото който е сторил това, срамотата на тялото си е открил: те ще понесат беззаконието си.
20 И ако някой легне с стрина си, срамотата на стрика си е открил греха си ще понесат: безчадни да умрат.
21 И ако някой вземе братовата си жена, нечистота е на брата си срамотата е открил: безчадни да останат.
22 Пазете всичките ми повеления и всичките ми съдби, и да ги извършвате, за да ви не избълва земята дето ви аз завождам да живеете в нея.
23 И да не ходите по обичаите на езичниците които аз изпъждам пред лицето ви, защото те направиха всички тези гнусоти, и аз се възгнусих от тях.
24 И рекох ви Вие ще наследите земята им, и аз ще я дам вам за стяжание, земя в която тече мляко и мед. Аз съм Господ Бог ваш който ви отделих от народите.
25 За това, да правите разлика между чистите скотове и нечистите, и между нечистите птици и чистите, и да не осквернявате душите си с скотовете или с птиците или с всяко което пълзи по земята които ви аз отличих като нечисти.
26 И да ми бъдете свети, защото аз Иеова съм свет, и отделих ви от народите за да сте мои.
27 И онзи мъж или онази жена която има дух бесовъпрошателски, или е вълшебник, непременно да се умъртви: с камене да ги убият: кръвта им ще бъде върх тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27