Търсене в Библията онлайн
 
Левит 21 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И рече Господ Моисею: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от тях да се не оскверни между людете си поради мъртвец,
2 освен за ближния си сродник, сиреч, за майка си ,или за баща си, или за сина си, или за дъщеря си, или за брата си,
3 или за сестра си девица която е била при него и не е била женена, поради нея може да се оскверни.
4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мърсен.
5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадите си, нито да правят сечение по снагата си.
6 Свети да бъдат Богу своему, и да не осквернят името на Бога своего, защото те приносят приношенията Господи, сиреч, хляба на Бога своего, заради това да бъдат свети.
7 Жена блудница и осквернена да не вземат, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет Богу своему.
8 Да го направиш да е свет, защото той приноси хляба на Бога твоего: свет да ти бъде, защото аз Господ който ви освещавам свет съм.
9 И дъщерята на някого свещеника ако се омърси с блуд, тя омърсва баща си с огън да се изгори.
10 И великият между братята си свещеник, комуто на главата се е изляло маслото на помазването, и който се е посветил за да се облича с свещените одежди, да не открива главата си нито да раздира дрехите си.
11 И да не влиза при никой умрял, нито за баща си или за майка си да бъде нечист.
12 И от светилището да не излязва, и да не оскверни светилището на Бога своего, защото венецът на маслото на Божието му помазване е на него. Аз съм Господ.
13 И той да вземе за жена девица:
14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не вземе, но девица от людете си да вземе за жена.
15 И да не оскверни семето си между людете си, защото аз съм Господ който го освещавам.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Говори Аарону и кажи: Който от твоето семе в родовете им има порок да не пристъпва да принесе хляба на Бога своего;
18 защото никой който има порок не трябва да пристъпи: человек сляп, или хром, или с сплескан нос, или ако има нещо излишно,
19 или человек който има строшена нога или строшена ръка,
20 или е гърбав; или завързляк: или който има очи повредени, или има суха краста, или лишаи, или е килав,
21 ни един человек от семето на Аарона свещеника който има порок да не пристъпи за да принесе приношенията Господни: той има порок: не трябва да пристъпи да принесе хляба на Бога своего.
22 Хляба на Бога своего от пресветите и от светите ще яде;
23 но до завесата да не идва, нито при олтаря да пристъпва, защото има порок, за да не омърси светилището ми; защото аз съм Господ който го освещавам.
24 И говори Моисей това Аарону, и на синовете му, и на всичките синове Израилеви.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27