Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 21 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И рече Господ Моисею: Говори на свещениците, Аароновите синове, и кажи им: Никой от тях да се не оскверни между людете си поради мъртвец,
2 освен за ближния си сродник, сиреч, за майка си ,или за баща си, или за сина си, или за дъщеря си, или за брата си,
3 или за сестра си девица която е била при него и не е била женена, поради нея може да се оскверни.
4 Като началник на людете си да се не оскверни така щото да стане мърсен.
5 Да не оплешат главата си, нито да бръснат краищата на брадите си, нито да правят сечение по снагата си.
6 Свети да бъдат Богу своему, и да не осквернят името на Бога своего, защото те приносят приношенията Господи, сиреч, хляба на Бога своего, заради това да бъдат свети.
7 Жена блудница и осквернена да не вземат, нито да вземат жена напусната от мъжа си; защото свещеникът е свет Богу своему.
8 Да го направиш да е свет, защото той приноси хляба на Бога твоего: свет да ти бъде, защото аз Господ който ви освещавам свет съм.
9 И дъщерята на някого свещеника ако се омърси с блуд, тя омърсва баща си с огън да се изгори.
10 И великият между братята си свещеник, комуто на главата се е изляло маслото на помазването, и който се е посветил за да се облича с свещените одежди, да не открива главата си нито да раздира дрехите си.
11 И да не влиза при никой умрял, нито за баща си или за майка си да бъде нечист.
12 И от светилището да не излязва, и да не оскверни светилището на Бога своего, защото венецът на маслото на Божието му помазване е на него. Аз съм Господ.
13 И той да вземе за жена девица:
14 вдовица, или напусната, или осквернена, или блудница да не вземе, но девица от людете си да вземе за жена.
15 И да не оскверни семето си между людете си, защото аз съм Господ който го освещавам.
16 И говори Господ Моисею и рече:
17 Говори Аарону и кажи: Който от твоето семе в родовете им има порок да не пристъпва да принесе хляба на Бога своего;
18 защото никой който има порок не трябва да пристъпи: человек сляп, или хром, или с сплескан нос, или ако има нещо излишно,
19 или человек който има строшена нога или строшена ръка,
20 или е гърбав; или завързляк: или който има очи повредени, или има суха краста, или лишаи, или е килав,
21 ни един человек от семето на Аарона свещеника който има порок да не пристъпи за да принесе приношенията Господни: той има порок: не трябва да пристъпи да принесе хляба на Бога своего.
22 Хляба на Бога своего от пресветите и от светите ще яде;
23 но до завесата да не идва, нито при олтаря да пристъпва, защото има порок, за да не омърси светилището ми; защото аз съм Господ който го освещавам.
24 И говори Моисей това Аарону, и на синовете му, и на всичките синове Израилеви.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27