Търсене в Библията онлайн
 
Левит 22 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Кажи на Аарона и на синовете му как да се въздържат от светите приношения на Израилевите синове, за да не омърсват светото мое име в това което ми посвещават. Аз съм Господ.
3 Кажи им: Всеки человек от всичкото ваше семе в родовете ви който има нечистота на себе си, и пристъпи до светите които Израилевите синове посвещават Господу, тая душа ще се изтреби от лицето ми. Аз съм Господ.
4 Който от Аароновото семе е прокажен, или има течение, да не яде от светите доде се очисти. И който се прикосне до всяко нечисто от мърша, или из когото излезе семе от съвъкупление,
5 или който се прикосне до какъв да е гад от който може да стане нечист, или до человека от когото може да стане нечист, каквато и да е нечистотата му,
6 онази душа която се прикосне до кое да е от тях да бъде нечиста до вечер, и да не яде от светите, но да омие тялото си с вода.
7 И когато залезе слънцето ще бъде чист, и после да яде от светите, защото му е храната.
8 Мъртвечина или зверояденина да не яде та да се оскверни от тях. Аз съм Господ.
9 Да пазят прочее повеленията ми, за да не понесат грях и умрат поради това, ако би ги омърсили. Аз съм Господ който ги освещавам.
10 И ни един чужденец да не яде от светите: който е гост на свещеника, или наемник, да не яде от светите.
11 Ако ли свещеникът купи някого с сребро, той да яде от тях както и онзи който се е родил в дома му: те могат да ядат от хляба му.
12 И дъщерята на свещеника ако е оженена за чужденец мъж да не яде от светите приношения.
13 Ако ли дъщерята на свещеника овдовее или бъде напусната и няма дете, и се върне в бащиния си дом както е била в младостта си, ще яде от хляба на отца си. Никой чужденец обаче да не яде от него.
14 И ако някой человек по незнаяне яде нещо свето, тогаз да притури в него петата му част и да отдаде на свещеника светото.
15 И те да не употребяват като просто нещо светите приношения на Израилевите синове които приносят Господу,
16 и да не докарат на себе си беззаконието на престъпление когато ядат техните свети приношения; защото аз съм Господ който ги освещавам.
17 И говори Господ Моисею и рече:
18 Говори Аарону, и на синовете му, и на всичките Израилеви синове и кажи им: Всеки человек от дома Израилев, или от чужденците в Израил, който принесе приноса си по какви годе обричания, или по какви годе самоволни приношения които приносят Господу за всесъжение,
19 за да бъде прието за вас трябва да приносите мъжко, без порок, от говедата, от овците, или от козите.
20 Което животно има порок да не приносите, защото не ще бъде прието за вас.
21 И който за изпълнение на обричане, или за самоволно приношение, от говедата или от овците принесе примирителна жъртва Господу, да бъде без порок за да е приета, никакъв порок да няма в нея.
22 Животно сляпо, или с строшен или изкълчен уд, или което има оток, или суха краста, или лишаи, тях да не приносите Господу, нито да правите от тях жъртва Господу на олтаря.
23 Юнец обаче или овца с нещо излишно или недостатъчно в удовете можеш да го принесеш за самоволно приношение; но за обричане не ще бъде прието.
24 Животно превито, или с смазани или изтръгнати ятра, или скопено да не принесете Господу, нито да правите това в вашата земя.
25 Нито от иноплеменничка ръка да приносите от всички тези за храна на вашия Бог, защото повреденото им е в тях порок има на тях не ще бъдат приети за вас.
26 И говори Господ Моисею и рече:
27 Когато се роди говедо, или овца, или коза, тогаз да бъде седем дни под майка си; а от осмия ден нататък ще бъде прието за жъртвоприношение Господу.
28 А крава или овца и малкото и да не заколите в един ден.
29 И когато приносите жъртва за благодарение Господу, да я приносите така щото да бъде приета за вас.
30 В истия ден да се изяде; да не оставите нищо от нея до утрото. Аз съм Господ.
31 И тъй, да пазите заповедите ми, и да ги вършите. Аз съм Господ.
32 И да не осквернявате светото мое име; и ще съм освещен между Израилевите синове. Аз съм Господ който ви освещавам,
33 който ви изведох из Египетската земя за да бъда Бог ваш. Аз съм Иеова.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27