Търсене в Библията онлайн
 
Левит 23 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Говори на Израилевите синове и кажи им: Господните праздници в които ще свиквате събрания свети, празници мои са тези:
3 шест дни да се работи работа, а в седмия ден е събота на почиване, свето събрание: никаква работа да не работите; събота е Господу в всичките ви жилища.
4 Тези са Господните празници, свети събрания, които ще свиквате на времената им:
5 в първия месец, на четиринадесетия ден от месеца привечер, Пасха Господня е;
6 и в петнадесетия ден на този месец праздник Господен е на безквасните; седем дни ще ядете безквасни хлябове.
7 В първия ден да бъде у вас свето събрание: никаква работа да не работите.
8 И седем дни да приносите жъртва Господу; в седмия ден е свето събрание, никаква работа да не работите.
9 И говори Господ Моисею и рече:
10 Говори на Израилевите синове и кажи им: Когато влезете в тази земя която ви аз давам, и пожънете жетвата й, тогаз да донесете на свещеника един сноп от начатките на жетвата си.
11 И да подвижи той снопа пред Господа за да бъде приет за вас в утрешния ден на съботата да го подвижи свещеникът.
12 И в онзи ден в който подвижите снопа, да принесете за всесъжение Господу еднолетно агне без порок;
13 и хлебното му приношение, две десети части от ефа чисто брашно месено с елей, в жъртва Господу за ухание благовонно, и възлиянието му, една четвърта от ина вино.
14 И хляб, или жито пържено, или пресни класове да не ядете до тоз ден в който приносите приноса на вашия Бог. Това да бъде вечно узаконение в родовете ви по всичките ви жилища.
15 И да изброите за себе си от утрешния ден на съботата от който ден принесохте снопа на движимото приношение седем цели седмици:
16 до утрешния ден на седмата събота да изброите петдесет дни, тогаз да принесете ново хлебно приношение Господу.
17 От жилищата си да донесете за движимо приношение два хляба, които да бъдат две десети от ефа чисто брашно, изпечени с квас, начатки Господу.
18 И да принесете наедно с хляба седем агнета еднолетни без порок, и един юнец от говедата, и два овна: да бъдат всесъжение Господу наедно с хлебното им приношение и наедно с възлиянията им, приношение за ухание благовонно Господу.
19 И да принесете един ярец от козите приношение за грях, и две еднолетни агнета за примирителна жъртва.
20 И да ги подвижи свещеникът наедно с хляба на начатките за приношение движимо пред Господа, наедно с двете агнета; те ще бъдат свети Господу за свещеника.
21 И да свикате в онзи ден събрание свето за вас; никаква работа да не работите: това да бъде вечно узаконение във всичките ваши жилища в родовете ви.
22 И когато жънете жетвата на земята си, да не дожънеш краищата на нивата си, и падналите в жетвата ти класове да не събереш: за сиромаха и за чужденеца да ги оставиш. Аз съм Господ Бог ваш.
23 И говори Господ Моисею и рече:
24 Говори на Израилевите синове и кажи: В седмия месец, в първия ден на месеца да бъде вам почиване, помен с тръбно възклицание, свето събрание.
25 Никаква работа да не работите; и да принесете жъртва Господу.
26 И говори Господ Моисею и рече:
27 И в десетият ден на този седми месец ще бъде ден на умилостивение: свето събрание да имате; и да смирите душите си, и да принесете жъртва Господу.
28 И никаква работа да не работите в този ден, защото е ден на умилостивение, за да бъде умилостивение за вас пред Господа Бога вашего.
29 Понеже всяка душа, която не се смири в този ден ще се изтреби от людете си.
30 И всяка душа която направи каква годе работа в този ден, ще изтребя онази душа отсред людете й.
31 Никаква работа да не работите: това да бъде узаконение вечно в родовете ви по всичките ви жилища.
32 Събота на почиване ще бъде за вас, и да смирите душите си, в деветия ден на месеца вечерта; от вечер до вечер да празднувате съботата си.
33 И говори Господ Моисею и рече:
34 Говори на Израилевите синове и кажи: От петнадесетия ден на този седми месец ще бъде седем дни Господен празник на шатрите.
35 В първия ден да бъде свето събрание; никаква работа да не работите.
36 Седем дена да приносите жъртва Господу: в осмия ден да имате свето събрание, и да принесете жъртва Господу: то е събрание тържествено, никаква работа да не работите.
37 Тези са Господни празници, в които ще свиквате свети събрания за да приносите жъртва Господу, всесъжение, и хлебно приношение, жъртвование и възлияния всеки ден според определеното му,
38 освен Господните съботи, и освен всичките си обричания, и освен всичките си самоволни приношения които давате Господу.
39 А в петнадесетия ден на седмия ден, като съберете произведенията на земята, да празднувате праздник Господен седем дни: в първия ден да бъде почиване, и в осмия ден почиване.
40 И в първия ден да вземете за себе си плод от хубави дървя, финикови ветви, и ветви от широколистни дървя, и речни върби; и да се веселите пред Господа Бога вашего седем дни.
41 И да празднувате този празник за Господа седем дни в годината: то ще бъде вечно узаконение в родовете ви: в седмия месец да го празнувате.
42 В шатри да седите седем дни: всички туземци Израиляни да седят в шатри,
43 за да познаят родовете ви че в шатри населих Израилевите синове като ги изведох из Египетската земя. Аз съм Господ Бог ваш.
44 И каза Моисей Господните празници на Израилевите синове.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27