Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 24 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на израилевите синове да ти доносят първоток чисто масло за осветление, за да горят светилата всякога.
3 Отвън завесата на свидетелството в скинията на събранието да ги нарежда Аарон да горят от вечер до заран пред Господа винаги: това ще бъде вечно узаконение в родовете ви.
4 На чистия светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.
5 И да вземеш чисто брашно, и да опечеш от него дванадесет пити: две десети части на ефата да бъде всяка пита.
6 И да ги наредиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистата трапеза пред Господа.
7 И на всеки ред да туриш чист ливан; и то ще бъде на хляба за помен в приношение Господу.
8 В всеки съботен ден да нарежда това винаги пред Господа от Израилевите синове: това е вечен завет.
9 И те ще бъдат за Аарона и за синовете му; и да ги ядат на свето место, защото са пресвети нему от Господните приношения: това е вечно узаконение.
10 И синът на една Израилянка, когато имаше от Египтянин мъж, излезе между Израилевите синове; и караха се в стана синът на Израилянката и един Израилянин человек.
11 И синът на Израилянката жена похули името Господне и прокле; и приведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе.)
12 И туриха го под стража доде им се обяви волята Господня.
13 И говори Господ Моисею и рече:
14 Изведи вън от стана оногоз който прокле; и всичките които са го чули да турят ръцете си на главата му, и нека го убие с камене всичкото събрание.
15 И говори на Израилевите синове и речи: Който прокълне Бога своего ще понесе греха си;
16 и който похули името Господне непременно да се умъртви: с камене да го убие всичкото събрание; и ако е чужденец или туземец, когато похули името Господне, да се умъртви.
17 И който убие някого человека непременно да се умъртви.
18 И който убие скот да отдаде животно за животно.
19 И ако някой направи повреждане на ближния си, както е направил така да се направи и нему:
20 строшаване за строшаване, око за око, зъб за зъб: както направи повреждане на человека така да се направи и нему.
21 И който убие скот, да го плати; а който убие человека, да се умъртви и той.
22 Една съдба ще имате както за чужденеца така и за туземеца; защото аз съм Господ Бог ваш.
23 И рече Моисей на Израилевите синове; и изведоха вън от стана оногоз който бе проклел, и убиха го с камене; и Израилевите синове направиха както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27