Търсене в Библията онлайн
 
Левит 24 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И говори Господ Моисею и рече:
2 Заповядай на израилевите синове да ти доносят първоток чисто масло за осветление, за да горят светилата всякога.
3 Отвън завесата на свидетелството в скинията на събранието да ги нарежда Аарон да горят от вечер до заран пред Господа винаги: това ще бъде вечно узаконение в родовете ви.
4 На чистия светилник да приготвя светилата пред Господа винаги.
5 И да вземеш чисто брашно, и да опечеш от него дванадесет пити: две десети части на ефата да бъде всяка пита.
6 И да ги наредиш на два реда, по шест на всеки ред, върху чистата трапеза пред Господа.
7 И на всеки ред да туриш чист ливан; и то ще бъде на хляба за помен в приношение Господу.
8 В всеки съботен ден да нарежда това винаги пред Господа от Израилевите синове: това е вечен завет.
9 И те ще бъдат за Аарона и за синовете му; и да ги ядат на свето место, защото са пресвети нему от Господните приношения: това е вечно узаконение.
10 И синът на една Израилянка, когато имаше от Египтянин мъж, излезе между Израилевите синове; и караха се в стана синът на Израилянката и един Израилянин человек.
11 И синът на Израилянката жена похули името Господне и прокле; и приведоха го при Моисея. (А името на майка му беше Саломита, дъщеря на Даврия, от Дановото племе.)
12 И туриха го под стража доде им се обяви волята Господня.
13 И говори Господ Моисею и рече:
14 Изведи вън от стана оногоз който прокле; и всичките които са го чули да турят ръцете си на главата му, и нека го убие с камене всичкото събрание.
15 И говори на Израилевите синове и речи: Който прокълне Бога своего ще понесе греха си;
16 и който похули името Господне непременно да се умъртви: с камене да го убие всичкото събрание; и ако е чужденец или туземец, когато похули името Господне, да се умъртви.
17 И който убие някого человека непременно да се умъртви.
18 И който убие скот да отдаде животно за животно.
19 И ако някой направи повреждане на ближния си, както е направил така да се направи и нему:
20 строшаване за строшаване, око за око, зъб за зъб: както направи повреждане на человека така да се направи и нему.
21 И който убие скот, да го плати; а който убие человека, да се умъртви и той.
22 Една съдба ще имате както за чужденеца така и за туземеца; защото аз съм Господ Бог ваш.
23 И рече Моисей на Израилевите синове; и изведоха вън от стана оногоз който бе проклел, и убиха го с камене; и Израилевите синове направиха както заповяда Господ Моисею.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27