Търсене в Библията онлайн
 
Левит 26 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 Да не направите за себе си идоли нито истукани, нито да въздигате балвани за себе си, нито да поставите в земята си камик с изображения за да му се кланяте; защото аз съм Господ Бог ваш.
2 Съботите ми да пазите, и светилището ми да почитате. Аз съм Господ.
3 Ако ходите по повеленията ми, и пазите заповедите ми, и ги вършите,
4 тогаз ще дам дъждовете ви в времето им, и земята ще даде рожбите си, и дървята на полето ще дадат плода си.
5 И вършитбата ще държи до гроздобера, и гроздоберът ще държи до сеитба; и ще ядете хляба си до ситост, и ще живеете безбедно в земята си.
6 И ще дам мир на земята; и ще си лягате, и никой няма да ви устрашава; и ще изтребя злите зверове от земята, и нож няма да замине през земята ви.
7 И ще погнете неприятелите си; и ще паднат пред вас от нож.
8 И петима от вас ще погнат сто, а сто от вас ще погнат десет тисящи; и неприятелите ви ще паднат пред вас от нож.
9 И ще погледна към вас, и ще ви нарастя, и ще ви умножа, и ще утвърдя завета си с вас.
10 И ще ядете ветхи жита, и ще изхвърлите вехтите за да турите новите.
11 И ще поставя скинията си между вас; и душата ми не ще се погнуси от вас.
13 Аз съм Господ Бог ваш който ви изведох из земята на Египтяните за да не им сте раби; и строших жеглата на ярема ви, и направих ви да ходите прави.
14 Но ако ме не послушате и не извършите всички тези заповеди,
15 и ако презретете повеленията ми, или ако душата ви се погнуси от съдбите ми да не вършите всичките ми заповеди, и нарушите завета ми,
16 и аз ще направя вам това: ще проводя върх вас ужас, чахотка, и треска които ще погубват очите ви и ще стопяват душата ви; и ще сеете семето си напраздно, защото неприятелите ви ще го ядат.
17 И ще туря лицето си против вас, и ще бъдете убити пред неприятелите си; и тези които ви ненавидят ще владеят над вас; и ще бягате когато никой не ви гони.
18 И при всичко това ако не ме послушате, ще приложа на вас седмократно наказание за греховете ви.
19 И ще строша гордостта на силата ви, и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.
20 И силата ви ще се изнурява напраздно, защото земята ви няма да дава рожбите си, и дървята на земята ви няма да дават плода си.
21 И ако ходите противно на мене и не рачите да ме слушате, ще притуря на вас седмократни язви според греховете ви.
22 Ще проводя върх вас диви зверове които ще ви лишат от чадата ви, и ще изтребят скотовете ви, и ще ви направят да намалеете, и ще запустеят пътищата ви.
23 И от това ако се не изправите към мене, но ходите противно на мене,
24 тогаз ще пойда и аз противно на вас, и ще ви поразя аз седмократно заради греховете ви.
25 И ще наведа на вас нож който ще направи отмъщение за завета; и когато се съберете в градищата си ще проводя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръцете на врага.
26 И когато строша утвърждението от хляба ви, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ, и ще ви отдават хляба ви с теглилка, и ще ядете и няма да се насищате.
27 Но и след това ако не ме послушате, но ходите противно на мене,
28 то и аз ще пойда противно на вас с ярост, и ще ви накажа и аз седмократно за греховете ви.
29 И ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете.
30 И ще разоря требищата ви, и ще разбия кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върх труповете на гнусните ви идоли; и ще се погнуси от вас душата ми.
31 И ще направя градовете ви пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ща да помириша уханието на благовонията ви.
32 И ще запустя аз земята ви, и ще се смаят за това неприятелите ви които живеят в нея.
33 А вас ще разсея между езичниците, и ще изтръгна след вас нож; и земята ви ще бъде пуста, и градовете ви пустиня.
34 Тогаз земята ще се радва на съботите си, в всичките дни до когато е тя пуста и вие сте в земята на неприятелите си: тогаз ще се успокои земята и ще се радва на съботите си.
35 В всичките дни на запустението си ще си почива, защото не си е почивала в съботите ви когато вие живеете на нея.
36 И на останалите от вас ще вложа плахост в сърдцето им в земите на неприятелите им; и шум от лист завяван ще ги погне; и ще бягат като бягащи от нож, и ще падат когато никой не ги гони.
37 И ще падат един върх друг като пред нож, когато никой ги не гони; и не ще можете да стоите пред неприятелите си.
38 И ще погинете между езичниците; и земята на неприятелите ви ще ви пояде.
39 И останалите от вас ще се стопят за беззаконията си по земите на неприятелите си, а още за беззаконията на отците си ще се стопят наедно с тях.
40 И ако изповядат беззаконието си и беззаконието на отците си за престъплението си което са престъпили против мене, и още че са ходили противно на мене,
41 и аз че ходих противно на тях и отведох ги в земята на неприятелите им, ако тогаз се покори необрязаното им сърдце, и приемат наказанието на беззаконието си,
42 тогаз ще помена завета си с Якова, и завета си с Исаака, и завета си с Авраама ще помена, и земята ще помена.
43 И земята ще бъде оставена от тях, и ще се радва на съботите си като остане пуста от тях; и те ще приимат наказанието за беззаконието си, защото презряха съдбите ми, и защото душата им се отвърна от повеленията ми.
44 Но и така като са в земята на неприятелите си не ще да ги отхвърля, нито ще се погнуся от тях щото да ги изтребя и да наруша завета си с тях, защото аз съм Господ Бог техен;
45 но заради тях ще помена завета на отците им които изведох из Египетската земя пред очите на езичниците за да бъда техен Бог. Аз съм Иеова.
46 Тези са повеленията, и съдбите, и законите които направи Господ между себе си и между синовете Израилеви, на Синайската гора, чрез Моисеева ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27