Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 26 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 Да не направите за себе си идоли нито истукани, нито да въздигате балвани за себе си, нито да поставите в земята си камик с изображения за да му се кланяте; защото аз съм Господ Бог ваш.
2 Съботите ми да пазите, и светилището ми да почитате. Аз съм Господ.
3 Ако ходите по повеленията ми, и пазите заповедите ми, и ги вършите,
4 тогаз ще дам дъждовете ви в времето им, и земята ще даде рожбите си, и дървята на полето ще дадат плода си.
5 И вършитбата ще държи до гроздобера, и гроздоберът ще държи до сеитба; и ще ядете хляба си до ситост, и ще живеете безбедно в земята си.
6 И ще дам мир на земята; и ще си лягате, и никой няма да ви устрашава; и ще изтребя злите зверове от земята, и нож няма да замине през земята ви.
7 И ще погнете неприятелите си; и ще паднат пред вас от нож.
8 И петима от вас ще погнат сто, а сто от вас ще погнат десет тисящи; и неприятелите ви ще паднат пред вас от нож.
9 И ще погледна към вас, и ще ви нарастя, и ще ви умножа, и ще утвърдя завета си с вас.
10 И ще ядете ветхи жита, и ще изхвърлите вехтите за да турите новите.
11 И ще поставя скинията си между вас; и душата ми не ще се погнуси от вас.
12 И ще ходя между вас, и ще съм Бог ваш; и вие ще бъдете мои люде.
13 Аз съм Господ Бог ваш който ви изведох из земята на Египтяните за да не им сте раби; и строших жеглата на ярема ви, и направих ви да ходите прави.
14 Но ако ме не послушате и не извършите всички тези заповеди,
15 и ако презретете повеленията ми, или ако душата ви се погнуси от съдбите ми да не вършите всичките ми заповеди, и нарушите завета ми,
16 и аз ще направя вам това: ще проводя върх вас ужас, чахотка, и треска които ще погубват очите ви и ще стопяват душата ви; и ще сеете семето си напраздно, защото неприятелите ви ще го ядат.
17 И ще туря лицето си против вас, и ще бъдете убити пред неприятелите си; и тези които ви ненавидят ще владеят над вас; и ще бягате когато никой не ви гони.
18 И при всичко това ако не ме послушате, ще приложа на вас седмократно наказание за греховете ви.
19 И ще строша гордостта на силата ви, и ще направя небето ви като желязо и земята ви като мед.
20 И силата ви ще се изнурява напраздно, защото земята ви няма да дава рожбите си, и дървята на земята ви няма да дават плода си.
21 И ако ходите противно на мене и не рачите да ме слушате, ще притуря на вас седмократни язви според греховете ви.
22 Ще проводя върх вас диви зверове които ще ви лишат от чадата ви, и ще изтребят скотовете ви, и ще ви направят да намалеете, и ще запустеят пътищата ви.
23 И от това ако се не изправите към мене, но ходите противно на мене,
24 тогаз ще пойда и аз противно на вас, и ще ви поразя аз седмократно заради греховете ви.
25 И ще наведа на вас нож който ще направи отмъщение за завета; и когато се съберете в градищата си ще проводя между вас мор; и ще бъдете предадени в ръцете на врага.
26 И когато строша утвърждението от хляба ви, десет жени ще пекат хляба ви в една пещ, и ще ви отдават хляба ви с теглилка, и ще ядете и няма да се насищате.
27 Но и след това ако не ме послушате, но ходите противно на мене,
28 то и аз ще пойда противно на вас с ярост, и ще ви накажа и аз седмократно за греховете ви.
29 И ще ядете плътта на синовете си, и плътта на дъщерите си ще ядете.
30 И ще разоря требищата ви, и ще разбия кумирите ви, и труповете ви ще хвърля върх труповете на гнусните ви идоли; и ще се погнуси от вас душата ми.
31 И ще направя градовете ви пустиня, и ще запустя светилищата ви, и не ща да помириша уханието на благовонията ви.
32 И ще запустя аз земята ви, и ще се смаят за това неприятелите ви които живеят в нея.
33 А вас ще разсея между езичниците, и ще изтръгна след вас нож; и земята ви ще бъде пуста, и градовете ви пустиня.
34 Тогаз земята ще се радва на съботите си, в всичките дни до когато е тя пуста и вие сте в земята на неприятелите си: тогаз ще се успокои земята и ще се радва на съботите си.
35 В всичките дни на запустението си ще си почива, защото не си е почивала в съботите ви когато вие живеете на нея.
36 И на останалите от вас ще вложа плахост в сърдцето им в земите на неприятелите им; и шум от лист завяван ще ги погне; и ще бягат като бягащи от нож, и ще падат когато никой не ги гони.
37 И ще падат един върх друг като пред нож, когато никой ги не гони; и не ще можете да стоите пред неприятелите си.
38 И ще погинете между езичниците; и земята на неприятелите ви ще ви пояде.
39 И останалите от вас ще се стопят за беззаконията си по земите на неприятелите си, а още за беззаконията на отците си ще се стопят наедно с тях.
40 И ако изповядат беззаконието си и беззаконието на отците си за престъплението си което са престъпили против мене, и още че са ходили противно на мене,
41 и аз че ходих противно на тях и отведох ги в земята на неприятелите им, ако тогаз се покори необрязаното им сърдце, и приемат наказанието на беззаконието си,
42 тогаз ще помена завета си с Якова, и завета си с Исаака, и завета си с Авраама ще помена, и земята ще помена.
43 И земята ще бъде оставена от тях, и ще се радва на съботите си като остане пуста от тях; и те ще приимат наказанието за беззаконието си, защото презряха съдбите ми, и защото душата им се отвърна от повеленията ми.
44 Но и така като са в земята на неприятелите си не ще да ги отхвърля, нито ще се погнуся от тях щото да ги изтребя и да наруша завета си с тях, защото аз съм Господ Бог техен;
45 но заради тях ще помена завета на отците им които изведох из Египетската земя пред очите на езичниците за да бъда техен Бог. Аз съм Иеова.
46 Тези са повеленията, и съдбите, и законите които направи Господ между себе си и между синовете Израилеви, на Синайската гора, чрез Моисеева ръка.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27