Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Левит 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27 
1 И приносът му ако е жертва примирителна, ако го принесе от чердата, мъжко или женско безпорочно да го представи пред Господа.
2 И да тури ръката си на главата на приноса си, и да го заколи при дверите на скинията на събранието; и Аароновите синове, свещениците, да поръсят с кръвта олтаря изоколо.
3 И да приноси от примирителната жертва, жертва Господу: тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
4 И двата бъбрека, и тлъстината която е върху тях към чреслата, и булото на дроба с бъбреците да отнеме.
5 И Аароновите синове да изгорят всичко това на олтаря, на всесъжението което е върх дървата на огъня: жертва е за ухание благовонно Господу.
6 И приносът му който се приноси за примирителна жертва Господу ако е от стадото, мъжко или женско, да го принесе безпорочно.
7 Ако принесе агне за приноса си, нека го представи пред Господа.
8 И да тури ръката си на главата на приноса си, и да го заколи пред скинията на събранието; и Аароновите синове да поръсят с кръвта му олтаря изоколо.
9 И от примирителното приношение да принесе жертва Господу: тлъстината му, опашката цяла която да отнеме от гръбнака, и тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
10 и двата бъбрека, и тлъстината която е върху тях към чреслата, и булото на дроба което е с бъбреците да отнеме;
11 и свещеникът да ги изгори на олтаря: това е храна на жертва Господу.
12 И ако е приносът му коза, то да я представи пред Господа.
13 И да тури ръката си на главата й, и да я заколи пред скинията на събранието; и Аароновите синове да поръсят с кръвта й върху олтаря изоколо.
14 И да принесе от нея приноса си, жертва Господу: тлъстината която покрива вътрешностите, и всичката тлъстина която е върху вътрешностите,
15 и двата бъбрека, и тлъстината която е върх тях, която е към чреслата, и булото на дроба с бъбреците да отнеме;
16 и свещеникът да ги изгори на олтаря: това е храна на жертва за ухание благовонно: всичката тлъстина принадлежи Господу.
17 Узаконение вечно да бъде в родовете ви във всичките ви жилища: да не ядете нито тлъстина нито кръв.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27