Търсене в Библията онлайн
 
Амос 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Така казва Господ: Поради три престъпления на Моав, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото изгори костите на едомския цар та станаха вар;
2 Но аз ще изпратя огън върху Моава, Та ще изпояде палатите на Кариот; И Моав ще умре всред метеж, Всред силни викания, и всред тръбен звук;
3 И ще изтребя съдията отсред него, И заедно с него ще убия всичките му първенци, казва Господ.
4 Така казва Господ: Поради три престъпления на Юда, Да, поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото отхвърлиха закона на Господа, И не опазиха повелението Му, И идолите, след които ходиха бащите им, Ги заблудиха;
5 Но аз ще изпратя огън върху Юда, Та ще изпояде палатите на Ерусалим.
6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Израиля, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото продадоха праведния за пари, И немощния за един чифт обуща;
7 Те ожидат да видят земен прах на главата на сиромасите, И извръщат пътя на кротките; И син и баща му ходят при същата девица, Та омърсяват светото Ми име;
8 Още при всеки жертвеник си лягат на заложени дрехи, И в капищата на боговете си пият вино купено с парите на несправедливо глобяваните.
9 Но аз изтребих пред тях аморееца, Чиято височина бе, като височината на кедрите, И който бе як като дъбовете; При все това, съсипах плода му изотгоре И корените му изотдолу.
10 Още Аз ви възведох из Египетската земя, И ви развеждах четиридесет години през пустинята, За да наследите земята на аморейците.
11 И въздигнах от синовете ви пророци, И от юношите ви назореи. Не е ли така, израилтяни? казва Господ.
12 А вие напоявахте назореите с вино, И заповядвахте на пророците Като им казвахте: Да не пророкувате.
13 Ето, Аз ще ви притисна на мястото ви, Както притиска кола пълна със снопи.
14 Бързината ще се изгуби от скороходеца, И якият не ще уякчи силата си, И юначният няма да избави живота си;
15 Стрелецът не ще може да устои, Нито бързоногият да избегне, Нито конникът да избави живота си;
16 И доблестният между юнаците Гол ще побегне в оня ден, казва Господ.
Превод от 1940 г
1  2  3  4  5  6  7  8  9