Търсене в Библията онлайн
 
Амос 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Така говори Господ:
За три престъпления на Моава,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото изгори костите на Едомския цар доде станаха вар;
2 Но ще проводя огън върх Моава,
Та ще изпояде палатите на Кариот;
И Моав ще умре с метеж,
С възклицания, със звук на тръба;
3 И ще изтребя съдника отсред него,
И ще убия всичките му началници с него, говори Господ.
4 Така говори Господ:
За три престъпления на Юда,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото презряха закона Господен,
И не упазиха повеленията му;
И ги заблудиха суетните им
Вслед които ходиха бащите им;
5 Но ще проводя огън върх Юда,
Та ще изпояде палатите на Ерусалим.
6 Така говори Господ:
За три престъпления на Израиля,
И за четири, няма да върна наказанието му;
Защото продадоха праведния за сребро,
И нищия за един чифт обуща;
7 Които желаят земния прах на главата на сиромасите,
И изкривяват пътя на убогите;
И син и баща му ходят при истата отроковица,
За да омърсят светото ми име;
8 И лежат при всеки олтар върху дрехи заложени,
И пият в дома на боговете си виното на насилствуемите.
9 Но аз изтребих отпред тях Аморееца, н
На когото височината бе като височината на кедрите,
И той бе крепък като дъбовете;
И съсипах плода му изотгоре
И коренете му наотдолу.
10 И аз ви възведох из Египетската земя,
И ви развождах четиридесет години през пустинята,
За да наследите земята на Аморейците.
11 И въздигнах от синовете ви за пророци,
И от юношите ви за Назиреи.
Не е ли така, синове Израилеви? говори Господ.
12 А вие напоявахте Назиреите с вино;
И заповядвахте на пророците
И казахте им: Да не пророчествувате.
13 Ето аз ще ви натисна на местото ви
Както натискат кола пълни със снопове.
14 И бегът ще се изгуби от бързотечеца,
И силният не ще уякчи силата си,
И юначният няма да избави живота си.
15 И стрелецът не ще може да устои,
Нито бързоногият да избегне,
Нито конникът да избави живота си;
16 И доблественият между юнаците
Гол ще побегне в онзи ден, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9