Търсене в Библията онлайн
 
Амос 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Слушайте това слово което Господ говори против вас, синове Израилеви, против всичкия род който възведох ОТ Египетската земя, и рекох: -
2 Вас само познах
От всичките родове на земята:
За то ще ви накажа за всичките ви беззакония.
3 Могат ли двама да ходят купно
Ако не са съгласни?
4 Ще рикне ли лъвът в дъбравата
Ако няма лов?
Ще издаде ли гласа си младият лъв от селението си
Ако не е хванал нещо?
5 Може ли птица да падне в сет на земята
Дето няма примка за нея?
Дига ли се сет от земята
Без да се хване нещо?
6 Може ли да звукне тръба в град,
И людете да се не уплашат?
Може ли да стане беда в град,
И да не я е Господ направил?
7 Наистина Господ Иеова няма да направи нищо б
Без да открие тайното си на слугите си пророците.
8 Лъвът рикна: кой не ще се уплаши?
Господ Иеова говори: кой не ще пророчествува?
9 Прогласете на палатите в Азот
И на палатите в Египетската земя,
И речете: Съберете се върху горите на Самария
Та вижте големите метежи всред нея,
И насилствата вътре в нея;
10 Защото не знаят да правят правото, говори Господ
Онези които съкровиществуват неправда и грабеж в палатите си.
11 За то така говори Господ Иеова:
Враг ще обиколи земята ти,
И ще свали крепостта ти от тебе,
И палатите ти ще се разграбят.
12 Така говори Господ:
Както пастир изтръгва из устата лъвови
Две голени, или край от ухо,
Така ще се изтръгнат Израилевите синове,
Онез които седят в Самария в ъгъл на одър,
И в Дамаск на постелка.
13 Слушайте, и свидетелствувайте на Якововия дом,
Говори Господ Иеова, Бог Саваот
14 че в който ден посетя престъпленията Израилеви върх него,
Ще посетя и олтарите на Ветил;
И роговете на олтаря ще се отсекат, и ще паднат наземи.
15 И ще поразя зимния дом с летния дом;
И слоновните домове ще се съсипят,
И големите домове ще се разорят, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9