Търсене в Библията онлайн
 
Амос 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Слушайте тази дума, юнаци Васански,
Които сте в гората на Самария.
Които насилствувате сиромасите,
Които угнетявате нищите,
Които говорите на господарите си: Донесете та да пием.
2 Господ Иеова се кле в светинята си
че, ето дни идат връх вас
В които ще ви хванат с въдици,
И внуците ви с рибарски куки.
3 И ще излезете из проломите,
Всеки направо пред себе си;
И ще бъдете хвърлени в крепостта, говори Господ.
4 Дойдете у Ветил та нечествувайте;
В Галгал умножете нечестието;
И доносяйте жертвите си всяка сутрина,
Десетъците си на три дни;
5 И принесете за жъртва на благодарение хлЯб квасен,
И прогласете самоволните приношения: известете ги;
Защото така обичате, синове Израилеви,
Говори Господ Иеова.
6 И аз ви дадох още чистота на зъбите по всичките ви градове,
И скудост от хляб по всичките ви места;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
7 И аз още удържах и дъжда от вас,
Когато оставаха още три месеци до жетва;
И дадох дъжд върху един град,
И върху друг град не дадох дъжд:
Една страна се намокри,
А страната върху която не валя дъжд изсъхна.
8 Така два три града отидоха та се скитаха в един град да пият вода,
И не се наситиха;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
9 Поразих ви с ветротление и ръжда:
Множеството на градините ви и лозята ви,
И на смоковниците ви и на маслините ви
Изпояде гъсеницата;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
10 Проводих върх вас мор по пътя на Египет:
Юношите ви умъртвих с меч,
Като заплених и конете ви;
И възведох смрада на становете ви до ноздрите ви;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
11 Направих между вас разорения,
Както Бог разори Содом и Гомор,
И станахте като главня изтръгната из огън;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
12 За то така ще ти направя Израилю;
И понеже ще ти направя това,
Приготви се да посрещнеш Бога твоего, Израилю.
13 Защото, ето, който образува горите,
И създава вятъра,
И възвещава на человека коя е мисълта му,
Който прави зората тъмнина,
И стъпва върху земните височини,
Неговото име е Иеова, Бог на Силите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9