Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Амос 4 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Слушайте тази дума, юнаци Васански,
Които сте в гората на Самария.
Които насилствувате сиромасите,
Които угнетявате нищите,
Които говорите на господарите си: Донесете та да пием.
2 Господ Иеова се кле в светинята си
че, ето дни идат връх вас
В които ще ви хванат с въдици,
И внуците ви с рибарски куки.
3 И ще излезете из проломите,
Всеки направо пред себе си;
И ще бъдете хвърлени в крепостта, говори Господ.
4 Дойдете у Ветил та нечествувайте;
В Галгал умножете нечестието;
И доносяйте жертвите си всяка сутрина,
Десетъците си на три дни;
5 И принесете за жъртва на благодарение хлЯб квасен,
И прогласете самоволните приношения: известете ги;
Защото така обичате, синове Израилеви,
Говори Господ Иеова.
6 И аз ви дадох още чистота на зъбите по всичките ви градове,
И скудост от хляб по всичките ви места;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
7 И аз още удържах и дъжда от вас,
Когато оставаха още три месеци до жетва;
И дадох дъжд върху един град,
И върху друг град не дадох дъжд:
Една страна се намокри,
А страната върху която не валя дъжд изсъхна.
8 Така два три града отидоха та се скитаха в един град да пият вода,
И не се наситиха;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
9 Поразих ви с ветротление и ръжда:
Множеството на градините ви и лозята ви,
И на смоковниците ви и на маслините ви
Изпояде гъсеницата;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
10 Проводих върх вас мор по пътя на Египет:
Юношите ви умъртвих с меч,
Като заплених и конете ви;
И възведох смрада на становете ви до ноздрите ви;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
11 Направих между вас разорения,
Както Бог разори Содом и Гомор,
И станахте като главня изтръгната из огън;
Но пак се не обърнахте към мене, говори Господ.
12 За то така ще ти направя Израилю;
И понеже ще ти направя това,
Приготви се да посрещнеш Бога твоего, Израилю.
13 Защото, ето, който образува горите,
И създава вятъра,
И възвещава на человека коя е мисълта му,
Който прави зората тъмнина,
И стъпва върху земните височини,
Неговото име е Иеова, Бог на Силите.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9