Търсене в Библията онлайн
 
Амос 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Горко на немарливите в Сион,
И на живеещите безгрижно в Самарийската гора,
Изящните на първия от народите,
При които дохожда домът Израилев!
2 Минете в Халне та вижте;
И от там преминете в големия Емат;
После слезте в Гет на Филистимците:
По-добри ли са те от тези царства?
Или пределът им по-голям ли е от вашия предел?
3 Горко на онези които турят далеч лошия ден,
И доносят близу престола на насилството;
4 Които лежат на слоновни одрове,
И се разпростират на постелките си,
И ядат агнетата от паството,
И телците отсред обора;
5 Които пеят с гласа на псалтиря,
Изнамират си музикални оръдия както Давид;
6 Които пият вино с големи чаши,
И се мажат с изрядни мира;
А за съкрушението на Йосифа не скърбят!
7 За то сега те ще отидат в плен
С първите които ще се запленят;
И радостта на възлежещите ще се отнеме.
8 Господ Иеова се закле в себе си,
Господ Бог на Силите говори:
Аз се гнуся от надигането на Якова,
Намразих палатите му;
За то ще предам града и изпълнението му;
9 И десет человеци ако останат в една къща,
Ще умрат.
10 И на всекиго стрика му,
Или който го гори ще го дига да изнесе костите из дома,
И ще рече на оногоз който се нахожда по-извътре в къщата:
Има ли още някой с тебе?
А той ще рече: Няма.
Тогаз ще рече: Мълчи;
Защото не е сега време да поменем името Господне.
11 Защото, ето, Господ заповядва,
И ще порази великия дом със съсипвания,
И малкия дом с разпуквания.
12 Могат ли да тичат конете върху скала?
Може ли някой да оре там с волове?
Но вие обърнахте съдбата в жлъчка,
И плода на правдата в пелин, -
13 Вие които се радвате за нищо и никакво,
Които говорите: Не придобихме ли си със силата си могущество?
14 Но, ето, аз ще подигна народ против вас, доме Израилев,
Говори Господ Бог Саваот;
И ще ви притеснят
От входа на Емат, до потока на пустинята.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9