Търсене в Библията онлайн
 
Амос 7 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Така ми показа Господ Иеова; и, ето, образува скакалци в началото на проникването на отавата; и, ето, отавата беше подир царската коситба.
2 И когато свършиха да ядат тревата на земята, тогаз рекох: -
Господи Иеова, бъди милостив, моля се!
Как да се въздигне Яков? защото е малък.
3 Господ се разкая за това:
Няма да бъде, говори Господ.
4 Така ми показа Господ Иеова; и, ето, Господ Иеова вика на съд с огън; и огънят изпояде голямата бездна, и изпояде нивите.
5 Тогаз рекох: -
Господи Иеова, престани, моля се!
Как да се въздигне Яков? защото е малък.
6 Господ се разкая за това;
И то няма да бъде, говори Господ Иеова.
7 Така ми показа; и, ето, Господ стоеше на зид съзидан с правомер, и имаше в ръката си правомер.
8 И рече ми Господ: Що видиш ти, Амосе?
И рекох; Правомер. Тогаз рече Господ:
Ето аз ще туря правомер всред людете си Израиля:
За напред няма вече да ги щадя.
9 И високите места Исаакови ще опустеят,
И светилищата Израилеви ще се съсипят;
И ще стана против Иеровоамовия дом с меч.
10 Тогаз Амасия, свещеникът на Ветил, проводи на Иеровоама Израилевия цар и каза: Амос направи съзаклятие против тебе всред Израилевия дом: земята ни не може да търпи всичките му думи;
11 защото така говори Амос: Иеровоам ще умре от меч, а Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.
12 Тогаз рече Амасия Амосу: О ти гледачо, иди, бягай в Юдината земя, и там яж хляб, и там пророчествувай;
13 а в Ветил да не проорочествуваш вече, защото е светилище на царя, и дом на царството.
14 И отговори Амос та рече на Амасия: Не бях аз пророк, нито пророчески син, но бях говедар, и берях черници;
15 И Господ ме взе от подир стадото, и рече ми Господ: Иди пророчествувай на людете ми Израиля.
16 Сега прочее слушай словото Господне: Ти казваш: Не пророчествувай против Израиля, и да не капе от тебе дума против Исааковия дом.
17 За то така говори Господ: -
Жена ти ще е блудница в града,
И синовете ти и дъщерите ти ще паднат от меч,
И земята ти ще се раздели с въже;
И ти ще умреш в скверна земя,
А Израил непременно ще бъде закаран пленник от земята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9