Търсене в Библията онлайн
 
Амос 8 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Така ми показа Господ Иеова, и ето кошница с летно овощие.
2 И рече: Що видиш ти, Амосе? И рекох: Кошница с летно овощие. Тогаз ми рече Господ: -
Дойде свършъкът на людете ми Израиля:
За напред няма вече да ги щадя.
3 И пенията на храма ще са виения
В онзи ден, говори Господ Иеова.
Много трупове ще има:
На всяко място ще ги изхвърлят мълчешком.
4 Слушайте това, вие които поглъщате убогите,
И погубвате сиромасите на таз земя,
5 И казвате:
Кога ще мине новомесечието, за да продадем жито?
И съботата, за да отворим пшеница,
И да смалим ефата, и да уголемим сикъла,
И да преправим весите за измама? -
6 За да купим сиромасите със сребро, и убогия за един чифт обуща,
И да продадем изсевките на пшеницата?
7 Господ се кле в славата на Якова и рече:
Наистина няма да забравя никога нищо от делата им.
8 Земята не ще ли да се поклати за това?
И да посетува всеки който живее на нея?
И не ще ли да се разлее всичката като река,
И не ще ли да се изхвърли, и да бъде наводнена като Египтската река?
9 И в онзи ден, говори Господ Иеова,
Ще направя да зайде слънцето на пладне,
И ще помрача земята в светъл ден.
10 И ще обърна тържествата ви в сетувание,
И всичките ви пения в плач;
И ще туря вретище на всички чресла,
И плешивост на всяка глава;
И ще го направя като оногова който сетува за син единороден.
И свършъкът му ще бъде като ден горестен.
11 Ето, идат дни, говори Господ Иеова,
И ще проводя глад на земята, -
Не глад за хляб, нито жажда за вода,
Но за слушане на словата Господни.
12 И ще скитат от море до море,
И от север до изток ще обтичат,
Да търсят словото Господне;
И няма да намерят.
13 В онзи ден ще премират
Красните девици и юношите от жажда.
14 Онези, които се кълнат в престъплението на Самария,
И които казват: Жив е Бог твой, Дане!
И: Жив е пътят на Вирсавее! –
Те ще паднат, и няма да станат вече.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9