Търсене в Библията онлайн
 
Амос 9 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Видех Господа че стоеше върху олтаря и рече:
Удари горния праг на вратата,
За да се потресат околодверията;
И съкруши ги върх главата на всички тези;
А останалите от тях ще умъртвя с меч:
Никой от тях с бегане не ще избегне,
И никой от тях с отърване не ще се отърве.
2 Ако изкопаят до ада,
От там ръката ми ще ги изтръгне;
И ако възлязат на небето,
От там ще ги сваля;
3 И ако се скрият в върха на Кармил,
От там ще ги издиря и ще ги хвана;
И ако се скрият от очите ми в дълбочините морски,
Там ще заповядам на змията, и ще ги ухапе;
4 И ако отидат в плен пред враговете си,
От там ще заповядам на ножа, та ще ги умъртви;
И ще туря очите си върх тях за зло, а не за добро.
5 Защото Господ Иеова на Силите е онзи, който се прикоснува до земята, и тя се топи,
И всички що живеят на нея ще сетуват;
И ще се разлее всичката като река.
6 Той е който гради горниците си на небето,
И основава свода си на земята;
Който повиква морските води
И излива ги по лицето на земята:
Иеова е името му.
7 Не сте ли ми като Етиопски синиве,
Вие Израелеви синове? говори Господ.
Не възведох ли Израиля от Египетската земя,
И Филистимците от Кафтор,
И Сирианите от Кир?
8 Ето, очите на Господа Иеова са върху грешното царство,
И ще го погубя от лицето на земята;
Но не ще погубя съвсем дома Яковов, говори Господ.
9 Защото, ето, аз ще заповядам,
И ще пресея дома Израилев между всичките народи
Както се пресява житото в решетото;
И няма да падне зърно на земята.
10 От меч ще умрат всичките грешни между людете ми,
Които говорят: Няма да допре,
Нито да стигне до нас злото.
12 За да наследят остатъка на Едом
И всичките народи върху които се призва името ми,
Говори Господ който прави това.
13 Ето, идат дни, говори Господ,
И орачът ще стигне жетваря,
И жлеботъпкачът сеятеля,
И от горите ще прокапе мъст,
И всичките хълмове ще се стопят.
14 И ще върна пленниците от людете си Израиля;
И ще съградят запустелите градове и ще ги населят,
И ще насадят лозя, и ще пият виното им,
И ще направят градини и ядат плода им,
15 И ще ги насадя на земята им;
И не ще да се изтръгнат вече от земята си
Която им дадох, говори Господ Бог твой.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9