Търсене в Библията онлайн
 
Амос 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9 
1 Думите на Амос, който бе от говедарите на Текое, които чу във видение относно Израиля в дните на Юдовия цар Озия, и в дните на Израилевия цар Иеровоама, Иоасовия син, две години преди земетресението.
1 The words of Amos, who was among the herdmen of Tekoa, which he saw concerning Israel in the days of Uzziah king of Judah, and in the days of Jeroboam the son of Joash king of Israel, two years before the earthquake.
2 И рече: Господ ще изрикае от Сион, И ще издаде гласа Си от Ерусалим; Пасбищата на овчарите ще ридаят, И върхът на Кармил ще повехне.
2 And he said, The LORD will roar from Zion, and utter his voice from Jerusalem; and the habitations of the shepherds shall mourn, and the top of Carmel shall wither.
3 Така казва Господ: Поради три престъпления на Дамаск, Да! Поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото вършаха Галаад с железни дикани;
3 Thus saith the LORD; For three transgressions of Damascus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have threshed Gilead with threshing instruments of iron:
4 Но аз ще изпратя огън в дома Азаилов, Та ще изпояде палатите на Венадада.
4 But I will send a fire into the house of Hazael, which shall devour the palaces of Benhadad.
5 Аз ще строша лостовете на Дамаск, И ще изтребя от Авенското поле жителя, И от Еденовия дом онзи, който държи скиптър; И Сирийските люде ще бъдат откарани пленници в Кир, казва Господ.
5 I will break also the bar of Damascus, and cut off the inhabitant from the plain of Aven, and him that holdeth the sceptre from the house of Eden: and the people of Syria shall go into captivity unto Kir, saith the LORD.
6 Така казва Господ: Поради три престъпления на Газа, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото плениха всичките Ми люде, За да ги предадат на Едома;
6 Thus saith the LORD; For three transgressions of Gaza, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they carried away captive the whole captivity, to deliver them up to Edom:
7 Но аз ще изпратя огън върху стената на Газа, Та ще изпояде палатите му.
7 But I will send a fire on the wall of Gaza, which shall devour the palaces thereof:
8 Ще изтребя от Азот жителя, И от Аскалон онзи, който държи скиптър; Ще обърна ръката Си против Акарон, И останалите от филистимците ще загинат, казва Господ Иеова.
8 And I will cut off the inhabitant from Ashdod, and him that holdeth the sceptre from Ashkelon, and I will turn mine hand against Ekron: and the remnant of the Philistines shall perish, saith the Lord GOD.
9 Така казва Господ: Поради три престъпления на Тир, Да! поради четири, няма да отменя наказанието им, Защото предадоха всичките Ми люде в плен на Едома, И не помниха братския завет;
9 Thus saith the LORD; For three transgressions of Tyrus, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they delivered up the whole captivity to Edom, and remembered not the brotherly covenant:
10 Но аз ще изпратя огън върху стената на Тир, Та ще изпояде палатите му.
10 But I will send a fire on the wall of Tyrus, which shall devour the palaces thereof.
11 Така казва Господ: Поради три престъпления на Едом, Да! поради четири, няма да отменя наказанието му, Защото прогони брата си с меч, И, като отхвърли всяко милосърдие, Негодуванието му разкъсваше непрестанно, И той пазеше гнева си всякога;
11 Thus saith the LORD; For three transgressions of Edom, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because he did pursue his brother with the sword, and did cast off all pity, and his anger did tear perpetually, and he kept his wrath for ever:
12 Но Аз ще изпратя огън върху Теман, Та ще изпояде палатите на Восора.
12 But I will send a fire upon Teman, which shall devour the palaces of Bozrah.
13 Така казва Господ: Поради три престъпления на амонците, Да! поради четири, няма да отменя наказанието им, Защото разпаряха бременните жени на Галаад, За да разширят пределите си;
13 Thus saith the LORD; For three transgressions of the children of Ammon, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they have ripped up the women with child of Gilead, that they might enlarge their border:
14 Но Аз ще запаля огън в стената на Рава, Та ще изпояде палатите му, Всред силно викане в деня на боя, Всред вихрушка в деня на бурята;
14 But I will kindle a fire in the wall of Rabbah, and it shall devour the palaces thereof, with shouting in the day of battle, with a tempest in the day of the whirlwind:
15 И царят им ще отиде в плен, Той и първенците му заедно, казва Господ.
15 And their king shall go into captivity, he and his princes together, saith the LORD.
Превод от 1940 г
King James Version
1  2  3  4  5  6  7  8  9