Търсене в Библията онлайн
 
Йон 2 глава
×
1  2  3  4 
1 И помоли се Иона Господу Богу своему из корема на рибата
2 и рече: - Извиках в скръбта си към Господа, и ме послуша:
Из корема на ада извиках, и ти чу гласа ми.
3 Защото ме хвърли ти в дълбочините, в сърдцето на морето,
И обиколиха ме потоци:
Всичките твои вълни и вълненията ти преминаха върх мене.
4 И аз рекох: Отхвърлен съм от очите ти;
Но ще погледна пак към светия твой храм.
5 Водите ме окружиха до душа,
Бездната ме обгърна,
Морский бурен се обви около главата ми.
6 Слязох до дъното на горите,
Вереите земни бяха отгоре ми за винаги;
Но избавил си живота ми из рова, Господи Боже мой.
7 Като чезнеше в мене душата ми поменах Господа;
И молитвата ми влезе при тебе в светия ти храм.
8 Които пазят лъжливите суети
Отчуждават се от помилването си.
9 Но аз ще ти принеса жъртва с глас на хвала;
Ще отдам което съм се обрекъл.
Спасението е от Господа.
10 И заповяда Господ на рибата, та избълва Иона на сушата.
Цариградски превод
1  2  3  4