Търсене в Библията онлайн
 
Йон 3 глава
×
1  2  3  4 
1 И слово Господне биде към Иона втори път, и рече:
2 Стани, иди в Ниневия, големия град, и проповядай му проповядането което ти аз говоря.
3 И стана Иона и отиде в Ниневия според словото Господне; а Ниневия бе град твърде голям, три дни път.
4 И начна Иона и вървя през града един ден път, и проповяда и рече: Още четиридесет дни, и Ниневия ще бъде съсипана.
5 И мъжете на Ниневия повярваха в Бога, проповядаха пост, и се облякоха с вретище, от най големия им до най-малкия им;
6 защото словото бе стигнало до Ниневийския цар, и стана от престола си, и съблече одеждата си от себе си, и се покри с вретище, и седна на пепел.
7 И проповяда се и прогласи се в Ниневия със заповед от царя и от големците му, и каза се: человеците и скотовете, говедата и овците да не вкусят нищо, нито да пасат, нито вода да пият;
8 но человек и скот да се покрият с вретища, и да викат крепко към Бога, и да се върнат всеки от лошия си път и от неправдата която е в ръцете му.
9 Кой знае да ли не ще се повърне и разкае Бог, и се върне от гнева на яростта си, та не погинем?
10 И видя Бог делата им че се върнаха от лошия си път; и се разкая Бог заради злото което рече да им направи, и го не направи.
Цариградски превод
1  2  3  4