Търсене в Библията онлайн
 
Михей 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 Горко на тези що измислюват беззаконие,
И на тези що ухитруват зло на одровете си!
Щом изгрее зорницата, и го правят,
Защото е в силата на ръката им.
2 И желаят ниви, и вземат с насилие, -
И домове, и грабят ги;
Така разграбят человека и дома му,
Ей, человека и наследието му.
3 За то така говори Господ:
Ето против този род аз измислювам зло
От което не ще можете да извадите вратовете си,
Нито ще ходите горделиво; защото това време е зло.
4 В онзи ден ще се вземе пословица против вас,
И с голям плач ще плачат
И рекат: Изгинахме съвсем:
Променил е дела на людете ми:
Как го отчужди от мене!
Вместо да отдаде раздели нивите ни.
5 За то не ще да имаш ти някого който да тури въже за жребие
В събранието Господне.
6 Вие които пророчествувате, не пророчествувайте, казват:
Няма да пророчествуват на тях:
Срамът няма да се отдалечи.
7 О ти що се наричаш дом Яковов,
Смалил ли се е Духът Господен?
Таквиз ли са делата му?
Думите ми не правят ли добро на оногоз който ходи право?
8 И по-напред людете ми се подигнаха като врагове;
Грабите кожуха от дрехата
На онез които заминват без страх,
Когато се връща от бранта.
9 Жените на людете ми изтласнахте от приятните им домове;
От чадата им отнехте славата ми за всегда.
10 Станете та тръгнете, защото не е тя почивката ви:
Понеже се омърси ще се погуби
И даже с жестоко погубване.
11 Ако ходи някой по вятъра и говори лъжи,
И казва: Ще ти пророчествувам за вино и сикера,
Той наистина ще е пророк на тези люде.
12 Наистина ще събера всичкия тебе, Якове;
Наистина ще прибера остатъка Израилев:
Ще ги туря наедно като овци Восорски,
Като стадо всред оградата им:
Голям шум ще направят от множеството на человеците.
13 Който разбива възлезе пред тях:
Разбиха, и минаха през портата,
И излязоха през нея;
И Царят им замина пред тях,
И Господ глава на тях.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7