Търсене в Библията онлайн
 
Михей 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 И рекох: Слушайте сега, главатари Яковови,
И началници на Израилевия дом.
Не е ли за вас да познавате съда?
2 Вие които мразите доброто и обичате злото,
Които одирате кожата им от върху тях,
И плътта им от костите им;
3 Които пояждате още и плътта на людете ми,
И дерете кожата им от върху тях,
И съкрушавате костите им,
И ги насичате като за котел,
И като месо в гърнето.
4 Тогаз ще извикат към Господа, но не ще да ги послуша;
И даже ше скрие лицето си от тях в онова време,
Защото се докараха зле в деянията си.
5 Така говори Господ:
Заради пророците които правят людете ми да заблуждават,
Които хапят със зъбите си и викат: Мир,
И, ако не тури некой в устата им нещо,
Прогласяват бой против него, -
6 За то нощ ще бъде у вас вместо видение,
И тъмнина у вас вместо проречение,
И слънцето ще зайде върху пророците,
И денят ще се смрачи върху тях.
7 Тогаз ще се постидят гледачите,
И ще се засрамят чародеите;
И ще покрият устните си всички тези,
Защото няма ответ от Бога.
8 Но аз наистина съм пълен със сила от Дух Господен,
И със съдба, и с крепост,
За да изявя на Якова престъплението му,
И на Израиля греха му.
9 Слушайте прочее това, главатари на Якововия дом,
И началници на Израилевия дом,
Които се гнусите от съдба,
И изкривявате всяка правота;
10 Които градите Сион с кръв,
И Ерусалим с беззаконие.
11 Началниците му съдят за дарове,
И свещениците му учат за заплата,
И пророците му чародействуват за сребро,
И се облягат на Господа, и казват:
Не е ли Господ всред нас?
Зло няма да дойде върх нас.
12 За то Сион заради вас ще се изоре като нива,
И Ерусалим ще стане грамади,
И гората на дома Господен като високи места на дъбрава.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7