Търсене в Библията онлайн
 
Михей 4 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 А в последните дни,
Гората на дома Господен
Ще се утвърди на върха на горите,
И ще се възвиси над хълмовете;
И племена ще се стичат на нея.
2 И много народи ще отидат и ще рекат:
Дойдете, и да възлезем на гората Господня,
И в дома на Бога Яковова;
И ще ни научи пътищата си,
И ще ходим в стъпките му;
Защото ще излезе закон от Сион,
И слово Господне от Ерусалим.
3 И ще съди помежду много племена,
И ще изобличи народи крепки до надалеч;
И ще изковат ножовете си за палечници,
И копията си за сърпове;
Народ върх народ не ще вдигне нож
Нито ще учат вече бран.
4 И ще седнат всеки под лозата си и под смоковницата си;
И не ще да има кой да ги плаши;
Защото устата на Господа Саваота говориха.
5 Защото всичките народи ходят всеки в името на бога си;
А ние ще ходим в името на Господа Бога нашего във век и във век.
6 В онзи ден, говори Господ,
Ще събера хромещия, и
И ще прибера изтласкания и онези които съм оскърбил.
7 И ще направя хромещия остатък,
И отхвърления народ крепък;
И Господ ще царува над тях в гората Сион,
От нине и до века.
8 И ти, стълпе на стадото,
Твърделю на Сионовата дъщеря,
В тебе ще дойде първата власт;
Ей, на Ерусалимската дъщеря, ще дойде царството.
9 Защо викаш сега велегласно?
Няма ли цар в тебе?
Загина ли съветникът ти,
че те обзеха болезни като на жена кога ражда?
10 Болезнувай и мъчи се, дъщи Сионова,
Като жена която ражда;
Защото ще излезеш сега из града,
И ще се населиш в поле,
И ще отидеш до Вавилон:
Там ще се освободиш:
Там ще те изкупи Господ от ръката на враговете ти.
11 А сега се събраха против тебе много народи,
И казват: Нека стане мръсна,
И да гледа окото ни върху Сионовата дъщеря;
12 Но те не познават мислите Господни,
Нито разумяват неговия съвет,
че ги е събрал като снопове на гумно.
13 Стани та вършей, Сионова дъщи;
Защото ще направя рога ти железен,
И копитата ти ще направя медни;
И ще съкрушиш много люде;
И ще посветя печалбите им на Иеова,
И имота им на Господа на всичката земя.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7