Търсене в Библията онлайн
 
Михей 5 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 Събери се сега на пълкове, дъщи на пълкове:
Турена е обсада против нас:
Ще поразят съдията на Израиля със жезъл в челюстта.
3 За то ще ги остави
До времето в което раждащата ще роди:
Тогаз остатъкът на братята му
Ще се върне при Израилевите синове.
4 И той ще стои и упасе с крепостта Господня,
С величеството на името на Господа Бога своего;
И те ще се населят;
Защото сега ще се увеличи той до краищата на земята.
5 И той ще бъде мир:
Когато Асириецът дойде в земята ни,
И когато стъпи в палатите ни,
Тогаз ще повдигнем против него седем пастири,
И осем начални человеци;
6 И ще поядат Асирийската земя с меч,
И земята на Нимрода у входовете й;
И ще ни освободи от Асириеца
Когато дойде в земята ни
И когато стъпи в пределите ни,
7 И остатъкът Яковов ще е всред много народи
Като роса от Господа,
Като капки от дъжд на трева
Която не чака от человека,
Нито се надее на человечески синове.
8 И остатъкът на Якова ще бъде между народи,
Всред много племена,
Като лъв между скотове в дъбрава,
Като млад лъв между стада от овци,
Който като минува тъпче и разкъсва, и няма кой да освобождава.
9 Ръката ти ще се възвиси върх противниците ти,
И всичките ти врагове ще се изтребят.
10 И в онзи ден, говори Господ,
Ще изтребя конете ти отсред тебе,
И ще погубя колесниците ти.
11 И ще изтребя градовете на твоята земя,
Ии ще съсипя всичките ти твърдели.
12 И ще изтребя обаянията от ръката ти;
И не ще имаш вече прокобители.
13 И ще изтребя идолите ти
И кумирите ти от отсред тебе;
И не ще се поклониш вече на делото на ръцете си.
14 И ще изкореня Ашерите ти отсред тебе,
И ще съсипя градовете ти;
15 И ще направя отмъщение с ярост и с гняв върх народите
Които не ме послушаха.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7