Търсене в Библията онлайн
 
Михей 6 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 Слушайте сега което говори Господ:
Стани, съди се пред горите,
И да чуятъ хълмовете гласа ти,
2 Слушайте, гори, съдбата Господня,
И вие крепки основания на земята;
Защото Господ има съдба с людете си,
И ще се съди с Израиля.
3 Люде мои, що ви направих?
И в какво ви досадих?
Отговорете против мене.
4 Защото аз ви възведох из Египетската земя,
И ви избавих от дома на порабощението,
И проводих пред вас Мойсея, и Аарона, и Мариам.
5 Люде мои, поменете сега що съвеща Валак, Моавский цар,
И що му отговори Валаам Восоровий син
От Ситим до Галгал,
За да познаете правдата Господня.
6 С какво да дойда пред Господа,
Да се поклоня пред Бога Вишнаго?
Да дойда ли пред него със всесъжения,
С единолетни телци?
7 Ще се възблагодари ли Господ в тисящи овни,
Или в тми реки от елей?
Да дам ли първородния си, заради престъплението си,
Плода на утробата си заради греха на душата си?
8 Той ти показа, человече, шо е доброто;
И що иска Господ от тебе
Освен да правиш праведното, и да обичаш милост,
И да ходиш смирено с Бога твоего?
9 Гласът Господен вика към града,
И мъдростта ще види името ти:
Слушайте жезъла, и който го е определил.
10 Стоят ли още съкровищата на нечестието
В дома на нечестивия,
И гнусната недостатъчна мяра?
11 Да ги оправдая ли с нечестивите веси,
И с вретището на лъстивите драмове?
12 Защото богатите му са пълни с неправда,
И жителите му говориха лъжа,
И езикът им е измамителен в устата им.
13 И аз като те поразя ще те ослабя,
Ще те запустя заради греховете ти.
14 Ще ядеш и няма да се насищаваш,
И гладът ти ще е всред тебе;
И ще прибереш, но няма да отървеш;
И каквото си отървеш ще го предам на меч.
15 Ти ще сееш, а няма да жънеш:
Ти ще изстискаш маслини,
А нема да се мажеш с елей, -
И мъст, а няма да пиеш вино.
16 Защото се упазиха повеленията на Амрия,
И всичките дела на Ахаавовия дом,
И ходихте в техните съвети;
За да те предам на погибел,
И жителите ти на звиздание;
И ще носите укора на людете ми.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7