Търсене в Библията онлайн
 
Михей 1 глава
×
1  2  3  4  5  6  7 
1 Слово Господне което биде към Михея Моресетеца в дните на Йотама, Ахаза, и Езекия, царете на Юда, което видя заради Самария и Ерусалим.
2 Слушайте всички люде:
Внимавай, земльо, и изпълнение нейно,
И Господ Иеова да ви е свидетел,
Господ из светия си храм.
3 Защото, ето, Господ излазя из местото си,
И ще слезе, и ще стъпи на височините земни.
4 И горите ще се стопят под него,
И доловете ще се разпукнат,
Като восък от лицето на огъня,
И като води що излизат низ стръмно.
5 Заради нечестието на Якова е всичко това,
И заради греховете на Израилевия дом.
Кое е нечестието на Якова? Не е ли Самария?
И кои са високите Юдини места? Не е ли Ерусалим?
6 За то ще направя Самария грамади от камене на нива,
Място за садене на лозя;
И ще изсипя каменете й в дола,
И ще открия основанията й.
7 И всичките й ваени ще се изпотрошат,
И всичките й възмъздия ще се изгорят в огън,
И всичките й идоли ще погубя;
Защото от мъзда на блуд ги е събрала,
И в мъзда на блуд ще се върнат.
8 За то ще ридая и ще лелеча,
Ще ходя съблечен и гол:
Ще направя ридание като чакалите,
И сетувание като камилоптиците.
9 Защото раната й е неизцелима,
Защото дойде до Юда,
Стигна до портата на людете ми, до Ерусалим.
10 Не възвещавайте това в Гет, никак не плачете:
Във Вит-афра уваляй се в праха.
11 Замини, жителко на Сафир, като имаш гола срамотата си:
Жителката на Саанан не излязва.
Риданието на Вит-езил ще вземе от вас жилището си.
12 Защото жителката на Марот се оскърби за благото,
Понеже слезе зло от Господа до портата на Ерусалим.
13 Жителко на Лахис, впрегни бързия кон в колесницата,
Ти, начело на греха към Сионовата дъщеря;
Защото нечестията Израилеви в тебе се намериха.
14 За то ще пратиш дарове на Моресет-гет:
Домовете на Ахзив ще излъжат Израилевите царе.
15 Ще ти доведа още наследник, жителко на Мариса:
Ще дойде до Одолам Израилевата слава.
16 Оплешивей, и острижи главата си
Заради милите си чада:
Разшири плешивостта си като орел,
Защото бидоха запленени от тебе.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7