Търсене в Библията онлайн
 
Наум 2 глава
×
1  2  3 
1 Съкрушителят възлезе пред лицето ти:
Стражи твърдела, пази пътя,
Укрепи чреслата, уякчи крепостта си силно.
2 Понеже Господ повърна славата Яковова
Като славата Израилева;
Защото изтресателите ги изтресоха,
И повредиха пръчките им.
3 Щитът на крепките му е червеновапсан,
Мъжете силни облечени са червениково:
Колесниците ще се движат със светла стомана
В деня на приготвянето му,
И елховите сулици ще се размахат трепетно.
4 Колесниците ще се смущават по пътищата,
Ще се сражават една с друга по стъгдите:
Гледът им ще е като свещи,
Що тичат като светкавица.
5 Ще помене юнаците си; но ще се подплъзнат в пътя си:
Ще тичат към стените му, и покривалото ще се приготви.
6 Портите на реките ще се отворят,
И палатът ще се разруши.
7 И реши се да се оплени:
Ще се пресели,
И рабините и ще стенят като гласа на гълъбите,
И ще бият гръдите си.
8 И Ниневия е от старина като езеро на води; но те ще бягат.
Стойте, стойте, ще викат: и няма кой да гледа назад.
9 Обирайте среброто, обирайте златото,
Защото няма свършък на съкровищата й:
Има изобилие от всякакви избрани съсъди.
10 Изпраздни се, истреси се, и се запусти,
И сърдцето се топи, и колената се клатят,
И болеж има във всичките чресла,
А лицата на всичките са побледнели.
11 Де е жилището на лъвовете,
И пасбището на младите лъвове,
Дето ходеше лъвът и лъвицата
И лъвчето, и нямаше кой да плаши?
12 Лъвът разкъсваше доволно за лъвчетата си,
И давеше за лъвиците си,
И пълнеше пещерите си с хищение,
И жилищата си с грабеж.
13 Ето, аз съм против тебе, говори Господ на Силите;
И ще изгоря колесниците й в дим;
И мечът ще изпояде младите ти лъвове;
И ще изтребя хищението ти от земята;
И няма да се чуе вече гласът на посланниците ти.
Цариградски превод
1  2  3