Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Наум 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3 
1 Съкрушителят възлезе пред лицето ти:
Стражи твърдела, пази пътя,
Укрепи чреслата, уякчи крепостта си силно.
2 Понеже Господ повърна славата Яковова
Като славата Израилева;
Защото изтресателите ги изтресоха,
И повредиха пръчките им.
3 Щитът на крепките му е червеновапсан,
Мъжете силни облечени са червениково:
Колесниците ще се движат със светла стомана
В деня на приготвянето му,
И елховите сулици ще се размахат трепетно.
4 Колесниците ще се смущават по пътищата,
Ще се сражават една с друга по стъгдите:
Гледът им ще е като свещи,
Що тичат като светкавица.
5 Ще помене юнаците си; но ще се подплъзнат в пътя си:
Ще тичат към стените му, и покривалото ще се приготви.
6 Портите на реките ще се отворят,
И палатът ще се разруши.
7 И реши се да се оплени:
Ще се пресели,
И рабините и ще стенят като гласа на гълъбите,
И ще бият гръдите си.
8 И Ниневия е от старина като езеро на води; но те ще бягат.
Стойте, стойте, ще викат: и няма кой да гледа назад.
9 Обирайте среброто, обирайте златото,
Защото няма свършък на съкровищата й:
Има изобилие от всякакви избрани съсъди.
10 Изпраздни се, истреси се, и се запусти,
И сърдцето се топи, и колената се клатят,
И болеж има във всичките чресла,
А лицата на всичките са побледнели.
11 Де е жилището на лъвовете,
И пасбището на младите лъвове,
Дето ходеше лъвът и лъвицата
И лъвчето, и нямаше кой да плаши?
12 Лъвът разкъсваше доволно за лъвчетата си,
И давеше за лъвиците си,
И пълнеше пещерите си с хищение,
И жилищата си с грабеж.
13 Ето, аз съм против тебе, говори Господ на Силите;
И ще изгоря колесниците й в дим;
И мечът ще изпояде младите ти лъвове;
И ще изтребя хищението ти от земята;
И няма да се чуе вече гласът на посланниците ти.
Цариградски превод
1  2  3