Търсене в Библията онлайн
 
Авакум 2 глава
×
1  2  3 
1 На стражата си ще застана,
И ще се възправя на стълба,
И ще пазя за да видя що ще ми говори,
И що ще отговоря на обличителя си.
2 И отговори ми Господ и рече:
Пиши видението и изложи го на таблички,
Щото да тича който го чете.
5 И още, като някой дързостлив от вино,
Мъж високоумен е, нито мирува,
Който разширява душата си като ад,
И е като смъртта и не се насища,
Но събира при себе си всичките народи,
И скупва при себе си всичките люде.
6 Не ще ли да вземат всички тези притча против него,
И пословица присмивателна против него? и рекат:
Горко на умножаващия не своето!- до кога?-
И на натегнуващия на себе си със залози!
7 Не ще ли да станат внезапно онези които те хапят,
И да се повдигнат онези които те правят окаянен,
И ти да им си в разграбване?
8 Понеже ти обра много народи,
Всичкий остатък на людете ще те оберат,-
Заради кръвта на человеците,
И заради неправдата ти на земята,
На града, и на всичките живеещи в него.
9 Горко на лакомещия лакомство зло за дома си,
За да тури гнездото си високо,
За да се освободи от ръката на злия!
10 Съвещал си срам за дома си
Като си изтребил много народи,
И си съгрешил против душата си.
11 Защото камикът из стената ще извика,
И дървовръзките ще му отговорят.
12 Горко на градещия град с кръв,
И на основаващия град с неправда!
13 Ето, не е ли това от Господа на Силите,
Да се турят людете за огъня,
И народите да се мъчат за суетата?
14 Защото земята ще е пълна
С познаването на славата Господня
Както водите покриват морето.
15 Горко на оногози който напоява ближния си,
Теб който изливаш сикерата си, още го и опиваш,
За да изгледаш голотата им!
16 Напълнил си се със срам нежели със слава:
Пий и ти, и нека се открие краекожието ти:
чашата на десницата Господня ще се върне към тебе;
И бълвоч на безчестие ще е върху славата ти.
17 Защото неправдата ти към Ливан ще те покрие,
И повреждението на животните ще те уплаши,
Заради кръвта на человеците
И неправдата ти на земята,
На града, и на всичките живеещи в него.
18 Коя е ползата на изваяния,
че образователят му го извая?-
На леяния и на учителя на лъжата,
че делателят, уповава на делото си
Та да прави безгласни идоли?
19 Горко на говорещия на дървото: Събуди се!-
На безгласния камик Дигни се!
То ли ще научи?
Ето, то е обкрито със злато и сребро,
И няма никакво дихание в него.
20 Но Господ е в святия си храм:
Да мълчиш пред него, всичка земльо.
Цариградски превод
1  2  3