Търсене в Библията онлайн
 
Авакум 3 глава
×
1  2  3 
1 Молитва на пророк Авакума върху Сигионот.
2 Господи, чух слуха ти, и се убоях:
Господи, оживявай делото си всред годините;
Всред годините го явявай:
В гнева си помени милост.
3 Бог дойде от Теман,
И Светий от гората Фаран. (Села.)
Славата му покри небесата,
И земята бе пълна с хвалата му.
4 Сиянието му бе като виделината:
Лучи излизаха из ръката му;
И там бе скришницата на крепостта му.
5 Пред него предшествуваше морът,
И огневици излизаха под нозете му.
6 Застана, и измери земята,
Погледна, и направи да треперят народите;
И древните гори се съкрушиха,
Вечните хълмове се смириха:
Пътищата му са вечни.
7 Видях шатрите на Етиопия в скърб:
Поклатиха се опоните на Мадиамската земя.
8 Разгневи ли се Господ против реките?
Да ли бе яростта ти против реките?
Или гневът ти против морето,
Та си възлязъл на конете си
И на колесниците си за избавление?
9 Извлечен биде вън лъкът ти,
Както възвести ти на племената с клетва. (Села.)
Ти раздра земята с реки.
10 Видяха те горите и се поклатиха:
Потоп водний нападна:
Бездната проводи гласа си,
Повдигна ръцете си нависоко.
11 Слънцето и луната застанаха в жилището си:
Във виделината на стрелите ти ходеха,
В сиянието от святкането на твоето копие.
12 С негодуване си прошел през земята,
С ярост си стъпкал народите.
13 Излязъл си за избавление на людете си,
За избавление на помазаника си:
Поразил си началника из дома на нечестивите,
Открил си основанията до врата. (Села.)
14 Пронизал си с копията му главата на военачалниците му:
Устремиха се като вихрушка за да ме разпръснат:
Радостта им бе като да изядат скришно сиромаха.
15 Прошел си през морето с конете си,
През купове на много води.
16 чух, и чревата ми се смутиха
Устните ми трепереха от гласа:
Гнилота влезе в костите ми,
И на мястото си се разтреперах,
Та да си почина в деня на скърбта.
Когато възлезе против людете
Онзи който ще се опълчи против тях.
17 Ако и да не прозябне смоковницата,
Нито да има плод по лозите,
Трудът на маслината да се осуети,
И нивите да не дадат храна,
Паството да се изтреби из оградата,
И да няма говеда в кошарите.
18 Аз обаче ще се веселя в Господа,
Ще се радвам в Бога на спасението си.
19 Иеова Господ е силата ми,
И ще направи нозете ми като на елените,
И ще ме направи да ходя по високите си места.-
Първому певцу върху струнните ми оръдия.
Цариградски превод
1  2  3