Търсене в Библията онлайн
 
Софония 2 глава
×
1  2  3 
1 Изпитайте себе си, изпитайте,
Народе безсрамни,
2 Преди да роди указът действието си,
И денят да прейде като плява,-
Преди да нападне върх вас
Разпалението на гнева Господен, -
Преди да нападне върх вас
Денът на яростта Господня.
3 Търсете Господа, всички кротки земни
Които извършвате съдбите му:
Търсете правда, търсете кротост.
Негли се покриете в деня на гнева Господен.
4 Защото Газа ще бъде оставена,
И Аскалон ще бъде запустен:
Ще изгонят Азот в пладнина,
И Акарон ще се искорени.
5 Горко на жителите на морските брегове,
На народа на Херетците!
Словото Господне е против вас;
И тебе, Ханаане, земльо на Филистимците,
Ще те погубя, та да няма жители.
6 И брегът морски ще е населения и кладенци на овчари
И огради на стада.
7 И това приморие ще е за остатъка на Юдиния дом;
Там ще пасат:
В домовете на Аскалон ще лежат вечер;
Защото Господ техний Бог ще ги посети
И повърне плена им.
8 чух хулата на Моава,
И укорите на Амоновите синове
С които хулеха людете ми
И се увеличаваха против пределите им.
9 За то, жив съм аз, говори Господ на Силите, Бог Израилев,
Непременно Моав ще бъде като Содом,
И Амоновите синове като Гомор,
Място на коприви, и солници, и винагишна пустота:
Остатъкът на людете ми ще ги обере;
И остатъка на народа ми ще ги наследи.
10 Това ще им стане заради гордостта им,
Защото хулиха и се възвеличиха
Против людете на Господа на силите.
11 Господ ще е страшен против тях,
Защото ще изтреби всичките земни богове;
И ще му се поклонят, всеки от мястото си,
Всичките острови на народите.
12 И вие, Етиопяни,
Ще бъдете пронизани с меча ми.
13 И ще простре ръката си против север
И погуби Асирия;
И ще направи Ниневия запустение,
И място безводно като пустинята.
14 И стада ще лежат всред нея,
Всичките животни на народите;
И неяситът и ежът ще обитават в горните й прагове,
Гласът им ще звъкне в прозорците:
Пустота ще бъде във вратата,
Защото ще оголее от кедровите направи.
15 Този е веселещий се град,
Живеещий безгрижно,
Който говореше в сърдцето си:
Аз съм, и няма друг освен мене.
Как стана пуст,
Обиталище на зверове!
Всеки що заминва по край него
Ще позвизди и помаха с ръката си.
Цариградски превод
1  2  3