Търсене в Библията онлайн
 
Софония 3 глава
×
1  2  3 
1 Горко на бунтовния и скверния град,
На насилствения град!
2 Не послуша гласа;
Не прие наказание;
Не упова на Господа;
Не се приближи при Бога своего.
3 Началниците му са всред него лъвове рикаещи,
Съдиите му вечерни вълци:
Не оставят нищо за заран.
4 Пророците му са ветровити,
человеци лъстиви:
Свещениците му оскверниха светилището,
Насилствуваха закона.
5 Праведний Господ е всред него:
Няма да направи неправда:
Всяка сутрина привожда съдбата си във видело, не оскудява;
Но нечестивий не знае срам,
6 Изтребих народи: стълповете им са запустени:
Запустих пътищата им, та да няма кой да заминва:
Градовете им се разориха
Щото няма человек, няма жител.
7 Рекох: Непременно щеше да се убоиш ти от мене,
Щеше да приемеш наказание;
Селението му не щеше да се изтреби
Колкото и да го наказвах;
Но те ускориха да растляват всичките си деяния.
8 За то чакайте ме, говори Господ,
До деня в който се повдигна за обир,
Защото изречението ми е да събера народите
И да скупя царствата,
Да излея върх тях негодуването си,
Всичкото разпаление на гнева си,
Понеже всичката земя ще бъде погълната
От огъня на ревността ми.
9 Защото тогаз ще туря в народите език чист,
За да призовават всичките името Господне,
Да му работят под един хомот.
10 Оттатък реките на Етиопия молителите ми,
Дъщерята на разсеяните ми,
Ще донесат приношението ми.
11 В онзи ден няма да се срамуваш
Заради всичките си деяния
чрез които си беззаконувал против мене;
Защото тогаз ще отнема отсред тебе онези
Които се хвалят в гордостта ти;
И няма вече да велеречиш заради светата ми гора.
12 И ще оставя всред тебе
Люде оскърбени и сиромаси;
И те ще се надеят на името Господне.
13 Остатъкът Израилев няма да прави беззаконие,
Нито да говори лъжи,
Нито ще се намери в устата им език лъстив;
Защото те ще пасат и ще лежат,
И няма да има кой да устрашава.
14 Пей, Сионова дъщи;
Възкликнете, Израилю:
Весели се и радвай се от всичко сърдце,
Дъщи Ерусалимска.
15 Отне Господ съдовете ти,
Върна неприятеля ти:
Цар Израилев е Господ всред тебе:
Няма да видиш вече зло.
16 В онзи ден ще се рече Ерусалиму:
Не бой се:
Сионе, да не отслабват ръцете ти.
17 Господ Бог твой който е всред тебе,
Силният, ще те спаси,
Ще се развесели за тебе с радост
Ще те милва в любовта си,
Ще се весели за тебе с песни.
18 Ще събера оскърбените заради праздниците
Които са от тебе,
На които бе тежина поношението му.
19 Ето, в онова време ще махна всички тези които те угнетяват;
И ще избавя хромата,
И ще прибера оттласнатата;
И ще ги направя хвала и слава
Във всеко място на срама им.
20 В онова време ще ви доведа,
И в онова време ще ви събера,
Защото ще ви направя именити и похвални
Между всичките земни народи,
Когато аз върна плена ви пред очите ви, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3