Търсене в Библията онлайн
 
Агей 2 глава
×
1  2 
1 В седмия месец, в двадесет и първия ден на месеца, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:
2 Говори сега на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и на остатъка на людете, и кажи:
3 Кой остана между вас който видя този дом в първата му слава? и какъв го видите вие сега? Не е ли в очите ви като нищо сравнен с оногоз?
4 Но уякчи се сега, Зоровавелю, говори Господ; и уякчи се, Исусе сине Йоседеков, велики свещениче; и уякчете се, всички люде на тази земя, говори Господ, и работете; защото аз съм с вас, говори Господ Саваот.
5 Според думата на завета ми с вас когато излязохте из Египет, Духът ми ще пребивава между вас: не бойте се.
7 И ще потреса всичките народи; и избраните неща на всичките народи ще дойдат; и ще изпълня този дом със слава, говори Господ Саваот.
8 Среброто е мое, и златото е мое, говори Господ Саваот.
9 Славата на този последен дом ще е по-голяма от онази на първия, говори Господ на Силите; и на това място ще дам мир, говори Господ на Силите.
10 В двадесет и четвъртия на деветия месец, във втората година на Дария, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:
11 Така говори Господ Саваот: Попитай сега свещениците заради закона, и кажи:
12 Ако Вземе някой месо свето в края на дрехата си, и с края й допре хляб, или вариво, или вино, или елей, или всяко ястие, ще се освети ли? И свещениците отговориха та рекоха:Не.
13 И рече Агей: Ако нечист от мъртво тяло се прикосне до някое от тях, ще бъде ли нечисто? И свещениците отговориха и рекоха: Ще бъде нечисто.
14 И отговори Агей та рече: Така са тези люде, и така този народ пред мене, говори Господ; и така всяко дело от ръцете им, и каквото приносят там, е нечисто.
15 И сега смислете се от този ден и нататък, преди да се положи камик върху камик в храма Господен.
16 Преди да стане това, отиваше някой при един куп от двадесет мери, и бяха десет; отиваше при жлеба за да източи петдесет мери от жлеба, и бяха двадесет.
17 Поразих ви с ветротление, и с ръжда, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се върнахте към мене, говори Господ.
18 Смислете се сега: от тоя ден и нататък, от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, от деня в който се основа храмът Господен, смислете се.
19 Още ли е семето в житницата? Още и лозата, и смоковницата, и нарът, и маслината не плодоносиха: от този ден ще ги благословя.
20 И стана пак слово Господне към Агея в двадесет и четвъртия на месеца, и рече:
21 Говори на Зоровавела управителя Юдин и кажи:-
Аз ще потреса небето и земята,
22 И ще низвърна престола на царствата,
И ще изтребя държавата на царствата езически.
И ще низвърна колесниците и всадниците им;
И конете и всадниците им ще паднат,
Всеки чрез меча на брата си.
23 В онзи ден, говори Господ на Силите,
Ще всема тебе, Зоровавелю,
Рабе мой, сине Салатиилев, говори Господ,
И ще те туря като печат;
Защото те избрах, говори Господ Саваот.
Цариградски превод
1  2