Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Агей 2 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2 
1 В седмия месец, в двадесет и първия ден на месеца, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:
2 Говори сега на Зоровавела сина Салатиилев, управителя на Юда, и на Исуса сина Йоседеков, великия свещеник, и на остатъка на людете, и кажи:
3 Кой остана между вас който видя този дом в първата му слава? и какъв го видите вие сега? Не е ли в очите ви като нищо сравнен с оногоз?
4 Но уякчи се сега, Зоровавелю, говори Господ; и уякчи се, Исусе сине Йоседеков, велики свещениче; и уякчете се, всички люде на тази земя, говори Господ, и работете; защото аз съм с вас, говори Господ Саваот.
5 Според думата на завета ми с вас когато излязохте из Египет, Духът ми ще пребивава между вас: не бойте се.
6 Защото така говори Господ Саваот: Още еднъж, след малко, аз ще потреса небесата и земята, и морето и сушата.
7 И ще потреса всичките народи; и избраните неща на всичките народи ще дойдат; и ще изпълня този дом със слава, говори Господ Саваот.
8 Среброто е мое, и златото е мое, говори Господ Саваот.
9 Славата на този последен дом ще е по-голяма от онази на първия, говори Господ на Силите; и на това място ще дам мир, говори Господ на Силите.
10 В двадесет и четвъртия на деветия месец, във втората година на Дария, стана слово Господне чрез пророка Агея и рече:
11 Така говори Господ Саваот: Попитай сега свещениците заради закона, и кажи:
12 Ако Вземе някой месо свето в края на дрехата си, и с края й допре хляб, или вариво, или вино, или елей, или всяко ястие, ще се освети ли? И свещениците отговориха та рекоха:Не.
13 И рече Агей: Ако нечист от мъртво тяло се прикосне до някое от тях, ще бъде ли нечисто? И свещениците отговориха и рекоха: Ще бъде нечисто.
14 И отговори Агей та рече: Така са тези люде, и така този народ пред мене, говори Господ; и така всяко дело от ръцете им, и каквото приносят там, е нечисто.
15 И сега смислете се от този ден и нататък, преди да се положи камик върху камик в храма Господен.
16 Преди да стане това, отиваше някой при един куп от двадесет мери, и бяха десет; отиваше при жлеба за да източи петдесет мери от жлеба, и бяха двадесет.
17 Поразих ви с ветротление, и с ръжда, и с град във всичките дела на ръцете ви; но вие не се върнахте към мене, говори Господ.
18 Смислете се сега: от тоя ден и нататък, от двадесет и четвъртия ден на деветия месец, от деня в който се основа храмът Господен, смислете се.
19 Още ли е семето в житницата? Още и лозата, и смоковницата, и нарът, и маслината не плодоносиха: от този ден ще ги благословя.
20 И стана пак слово Господне към Агея в двадесет и четвъртия на месеца, и рече:
21 Говори на Зоровавела управителя Юдин и кажи:-
Аз ще потреса небето и земята,
22 И ще низвърна престола на царствата,
И ще изтребя държавата на царствата езически.
И ще низвърна колесниците и всадниците им;
И конете и всадниците им ще паднат,
Всеки чрез меча на брата си.
23 В онзи ден, говори Господ на Силите,
Ще всема тебе, Зоровавелю,
Рабе мой, сине Салатиилев, говори Господ,
И ще те туря като печат;
Защото те избрах, говори Господ Саваот.
Цариградски превод
1  2