Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 1 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 В осмия месец, във втората година на Дария, стана слово Господне към Захария сина нa Варахия, сина на Идо, пророка, и рече:-
2 Господ се разгневи много на бащите ви.
3 За то кажи им:
Така говори Господ Саваот,
Обърнете се към мене, говори Господ Саваот;
И ще се обърна към вас, говори Господ Саваот.
4 Не ставайте, както бяха бащите ви,
Към които предишните пророци извикаха та рекоха:
Така говори Господ Саваот:
Върнете се сега от лукавите си пътища
И от лукавите си деяния;
И не послушаха,
И не дадоха внимание мене, говори Господ.
5 Бащите ви де са? И пророците живеят ли във век?
6 Но думите ми и повеленията ми
Които заповядах на рабите си пророците
Не стигнаха ли до бащите ви?
И те се обърнаха та рекоха:
Както Господ на Силите намисли да направи нам,
Според пътищата ни и според деянията ни,
Така направи нам.
7 В двадесет и четвъртия ден на единадесетия месец, който е месец Сават, във втората година на Дария, стана слово Господне към Захария сина на Варахия, сина на Идо, пророка, и рече:
8 Видях нощ, и ето человек ездещ на червен кон, и той стоеше между мирсини които бяха в долина; и зад него коне червени, пъстри, и бели.
9 И рекох: Господарю мой, що са тези? И рече ми ангелът, който говореше с мене: Аз ще ти покажа що са тези.
10 И человек който стоеше между мирсините отговори и рече: Те са онези, които Господ проводи да обходят земята.
11 И отговориха на ангела Господен стоещия между мирсините и рекоха: Ние обходихме земята, и, ето, всичката земя седи и е тиха.
12 И ангелът Господен отговори та рече: Господи на Силите, докога няма да помилваш Ерусалим и Юдините градове, против които се разгневи ти в тези седемдесет години?
13 И Господ отговори на ангела който говореше с мене думи добри, думи утешителни.
14 И рече ми ангелът който говореше с мене: Викни и кажи: Така говори Господ Саваот: Ревнив съм за Ерусалим и за Сион с голямо ревнование;
15 и съм твърде гневен против безгрижните народи, защото, като се разгневих аз малко, те помогнаха на злото:
16 За то така говори Господ: Аз се обърнах към Ерусалим с щедроти: домът ми ще се съгради в него, говори Господ Саваот; и връв ще се опъне, върху Ерусалим.
17 Викни още и кажи: Така говори Господ Саваот: Градовете ми ще се преливат от благости; и Господ ще утеши още Сион, и ще избере пак Ерусалим.
18 И повдигнах очите си и видях, и ето четири рога.
19 И рекох на ангела който говореше с мене: Що са тези? А той ми отговори: Тези са роговете които разпръснаха Юда, Израиля, и Ерусалим.
20 И Господ ми показа четирма дърводелци.
21 И рекох:Що дойдоха да правят тези? И отговори та рече: Тези са роговете които разпръснаха Юда, та не повдига никой главата си; и тези дойдоха за да ги устрашат, да оттърсят роговете на народите които повдигнаха рог против Юдината земя за да я разпръснат.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14