Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 10 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Искайте от Господа дъжд във времето на пролетния дъжд;
И Господ ще направи светкавици,
И ще им даде пороен дъжд,
Всекиму зеле на полето.
2 Защото идолите говориха суета,
И чародеите видяха видения лъжливи
И говориха сънища суетни:
Утешаваха суетно;
За то се преместиха като стадо;
Смутиха се защото нямаше пастир.
3 Яростта ми се разпали против пастирите,
И ще накажа ярците;
Защото Господ на Силите посети стадото си, дома Юдин,
И направи ги като великолепен свой кон в бой.
4 От него излезе ъгълът,
От него колът,
От него ратният лък,
От него всеки княз купно.
5 И ще бъдат като крепки
Които тъпчат противоборците в калта на пътищата в боя;
И ще ратуват, защото Господ е с тях,
И всадниците на конете ще се посрамят.
6 И ще укрепя Юдиния дом,
И ще избавя Йосифовия дом,
И ще ги доведа пак на местото им;
Защото ги помилвах.
И ще бъдат като че не бях ги отхвърлил;
Защото аз съм Господ техен Бог,
И ще ги послушам.
7 И Ефремците ще бъдат като някой крепък,
И сърдцето им ще се зарадва като от вино;
И чадата им ще видят и ще се зарадват,
Сърдцето им ще се развесели в Господа.
8 Ще им свирна, и ще ги събера,
Защото аз ги изкупих;
И ще се умножат както се бяха умножили.
9 И ще ги насея между народите;
И ще ме поменат в отдалечени места;
И ще живеят с чадата си, и ще се върнат.
10 И ще ги доведа от Египетската земя;
И ги събера от Асирия;
И ще ги доведа в земята Галаад и в Ливан,
И не ще да им е доволна.
11 И ще премине през морето със скърб,
И ще порази вълните в морето,
И всичките дълбини на реката ще изсъхнат;
И гордостта на Асирия ще се низложи,
И скиптърът на Египет ще се отнеме.
12 И ще ги укрепя в Господа;
И ще ходят в името му, говори Господ.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14