Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 11 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Отвори, Ливане, дверите си,
И да изяде огън кедрите ти.
2 Вий, елхо, защото падна кедърът;
Защото големците бидоха обрани.
Вийте, дъбове Васански,
Защото непристъпната дъбрава се изсече.
3 Глас се чуе от пастири плачещи;
Защото славата им се грабна,-
Глас на млади лъвове рикаещи,
Защото величината Йорданова се грабна.
4 Така говори Господ Бог мой:
Паси стадото за клането
5 Което колят онез които са го купили,
И не се мислят повинни;
А продаващите го казват:
Благословен Господ, защото обогатях;
И самите му пастири го не жалят.
6 За то няма да пожаля вече жителите на таз земя, говори Господ;
Но, ето, аз ще предам человеците
Всекиго в ръката на своя си ближен,
И в ръката на своя си цар;
И ще разорят земята,
И не ща да ги избавя от ръката им.
7 И пасох стадото за клането, ей, бедните на стадото. И си взех два жезла: единия нарекох Хубост, а другият нарекох Узи: и пасох стадото.
8 И изтребих трима пастири в един месец; и душата ми се отегчи от тях, и душата им се отвърна от мене.
9 Тогаз рекох: Няма да ви паса: което умира нека умира, и което загинва нека загинва, и останалите нека ядат всяко плътта на ближното си.
10 И взех жезъла си Хубостта и го съсякох, за да унищожа завета си който направих с всичките люде.
11 И се унищожи в онзи ден; и така бедните от стадото които гледаха към мене познаха наистина че то бе словото Господне.
12 И рекох им: Ако ви се вижда добро, дайте ми мъздата ми; ако ли не, отречете я. И претеглиха за мъздата ми тридесет сребърника
13 И рече ми Господ: Хвърли ги на грънчаря: почтена цена с която се оцених от тях! И взех тридесетте сребърника и ги хвърлих в дома Господен на грънчаря.
14 И пресякох другия си жезъл, Узите, за да унищожа братството между Юда и Израил.
15 И рече ми Господ: Още вземи си и оръдията на неразумен пастир;
16 Защото, ето, аз ще въздигна пастир върху земята
Който няма да посещава загиналите,
И няма да търси разпръснатото,
Не ще да цели съкрушената,
Нито ще пасе здравата;
Но ще яде плътта на тлъстата,
И изсича копитата им.
17 Горко на суетния пастир
Който оставя стадото!
Меч ще дойде върх мишцата му
И върх дясното му око:
Мишцата му ще изсъхне съвсем,
И дясното му око съвсем ще се помрачи.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14