Търсене в Библията онлайн
 
Захария 12 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Товарът на словото Господне за Израил,
Говори Господ който простира небесата,
И основава земята,
И образува дъха на человека в него.
2 Ето, аз правя Ерусалим чаша на омайване
Във всички народи около;
И още и върху Юда ще е то
В обсадата която е против Ерусалим.
3 И в онзи ден ще направя Ерусалим
На всичките народи камик натегнуващ:
Всички които се натоварят с него ще се съкрушат,
Ако и да се съберат всичките земни народи против него.
4 В онзи ден, говори Господ,
Ще поразя всеки кон с ужас,
И всадника му с изумление;
И ще отворя очите си върху Юдиния дом,
И ще поразя с ослепение всеки кон на народите.
5 И началниците Юдини ще рекат в сърдцето си:
Подпор ми са жителите Ерусалимски
чрез Господа Саваота, техния Бог.
6 В онзи ден ще направя началниците Юдини
Като огнище на огън в дърва,
И като свещ огнена в ръкойка;
И ще изядат всичките народи наоколо,
Отдясно и отляво;
И Ерусалим ще се насели пак на местото си,
В Ерусалим.
7 И Господ ще избави първо шатрите Юдини,
За да не се възвеличи славата на Давидовия дом
И славата на Ерусалимските жители над Юда.
8 В онзи ден Господ ще защити Ерусалимските жители;
И слабий между тях в онзи ден ще бъде като Давида,
И домът Давидов като Бога,
Като ангел Господен, пред тях.
9 И в онзи ден
Ще потърся да изтребя всичките народи
Които идат против Ерусалим.
10 И ще излея върху Давидовия дом
И върху Ерусалимските жители
Дух на благодат и на молби;
И ще погледнат към мене когото прободоха,
И ще плачат за него
Както плаче някой за единородния си,
И ще се оскърбят за него
Както скърбещий за първородния си.
11 В онзи ден ще има сетувание голямо в Ерусалим,
Като сетуванието на Ададримон в полето Магедон.
12 И ще сетува земята,
Всяко домородие насаме:
Домородието на Давидовия дом насаме,
И жените им насаме,
Домородието на Натановия дом насаме,
И жените им насаме;
13 Домородието на Левииния дом насаме,
И жените им насаме;
Домородието на Семея насаме,
И жените им насаме;
14 Всичките останали домородия,
Всяко домородие насаме,
И жените им насаме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14