Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 12 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Товарът на словото Господне за Израил,
Говори Господ който простира небесата,
И основава земята,
И образува дъха на человека в него.
2 Ето, аз правя Ерусалим чаша на омайване
Във всички народи около;
И още и върху Юда ще е то
В обсадата която е против Ерусалим.
3 И в онзи ден ще направя Ерусалим
На всичките народи камик натегнуващ:
Всички които се натоварят с него ще се съкрушат,
Ако и да се съберат всичките земни народи против него.
4 В онзи ден, говори Господ,
Ще поразя всеки кон с ужас,
И всадника му с изумление;
И ще отворя очите си върху Юдиния дом,
И ще поразя с ослепение всеки кон на народите.
5 И началниците Юдини ще рекат в сърдцето си:
Подпор ми са жителите Ерусалимски
чрез Господа Саваота, техния Бог.
6 В онзи ден ще направя началниците Юдини
Като огнище на огън в дърва,
И като свещ огнена в ръкойка;
И ще изядат всичките народи наоколо,
Отдясно и отляво;
И Ерусалим ще се насели пак на местото си,
В Ерусалим.
7 И Господ ще избави първо шатрите Юдини,
За да не се възвеличи славата на Давидовия дом
И славата на Ерусалимските жители над Юда.
8 В онзи ден Господ ще защити Ерусалимските жители;
И слабий между тях в онзи ден ще бъде като Давида,
И домът Давидов като Бога,
Като ангел Господен, пред тях.
9 И в онзи ден
Ще потърся да изтребя всичките народи
Които идат против Ерусалим.
10 И ще излея върху Давидовия дом
И върху Ерусалимските жители
Дух на благодат и на молби;
И ще погледнат към мене когото прободоха,
И ще плачат за него
Както плаче някой за единородния си,
И ще се оскърбят за него
Както скърбещий за първородния си.
11 В онзи ден ще има сетувание голямо в Ерусалим,
Като сетуванието на Ададримон в полето Магедон.
12 И ще сетува земята,
Всяко домородие насаме:
Домородието на Давидовия дом насаме,
И жените им насаме,
Домородието на Натановия дом насаме,
И жените им насаме;
13 Домородието на Левииния дом насаме,
И жените им насаме;
Домородието на Семея насаме,
И жените им насаме;
14 Всичките останали домородия,
Всяко домородие насаме,
И жените им насаме.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14