Търсене в Библията онлайн
 
Захария 13 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 В онзи ден ще има източник отворен
За дома Давидов и за Ерусалимските жители
Заради грях и заради нечистота.
2 И в онзи ден, говори Господ Саваот,
Ще изтребя имената на идолите от земята,
И не ще да има вече помен за тях;
Още ще отнема пророците
И нечистия дух от земята.
3 И ако пророчествува някой още,
Тогаз баща му и майка му които са го родили
Ще му рекат: Няма да живееш;
Защото говориш лъжи в името Господне.
И баща му и майка му които са го родили
Ще го прободат когато пророчествува.
4 И в онзи ден
Пророците ще се посрамят,
Всеки от видението си когато пророчествува;
И няма да обличат дреха козинява за да измамят.
5 И ще рече: Аз не съм пророк:
человек съм земеделец;
Защото человек ме хвана за пастир от младостта ми.
6 И ако му рече някой: Какви са тези рани всред ръцете ти?
Ще отговори: Тези са
С които се раних в дома на приятелите си.
8 И във всичката тази земя, говори Господ,
Две части ще се изтребят в нея и изчезнат,
И третата ще остане в нея.
9 И ще прекарам третата част през огън;
И ще ги очистя както се чисти среброто;
И ще ги опитам както се опитва златото:
Те ще призоват името ми,
И аз ще ги послушам:
Ще река: Тези ми са люде;
И те ще рекат: Господ е Бог наш.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14