Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 14 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Ето ден Господен иде,
И обирът ти всред тебе ще се раздели.
2 И ще събера всичките народи
Против Ерусалим на бой;
И ще се превземе градът,
И къщите ще се оберат,
И жените ще се насилват;
И половината от града ще излезе в плен,
И остатъкът на людете не ще да се изтреби от града.
3 И Господ ще излезе
И ще ратува против онези народи,
Както когато ратува в деня на боя.
4 И нозете му ще застанат в онзи ден
На Елеонската гора, която е среща Ерусалим към изток:
И Елеонската гора ще се разцепи
Ппрез средата си към изток и към запад,
И ще стане дол твърде голям;
И половината от гората ще се оттегли към север,
И половината й към юг.
5 И ще побегнете в дола на горите;
Защото долът на горите ще стига до Асал:
И ще побегнете както побегнахте от труса
В дните на Озия Юдиния цар.
И Господ Бог мой ще дойде;
И с тебе ще са всичките светии.
6 И в онзи ден
Виделината не ще бъде светла, нито помрачена;
7 Но ще бъде един ден
Който е познат Господу,
Ни ден, ни нощ;
И надвечер ще има виделина.
8 И в онзи ден
Води живи ще излязат из Ерусалим,
Половината им към източното море,
И половината им към западното море:
Лете и зиме ще е така.
9 И Господ ще бъде цар върху всичката земя:
В онзи ден ще бъде Господ един, и името му едно.
10 Всичкото место ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон към юг на Ерусалим;
И той ще се въздигне и насели на местото си
От портата Вениаминова до местото на първата порта,
До портата на ъглите, и от стълпа на Ананеила
До жлебовете царски.
11 И ще се населят в него,
И не ще има вече проклетия;
И Ерусалим ще се обитава в утвърждение
12 И това ще е язвата
С която Господ ще уязви всичките народи
Които воюваха против Ерусалим:
Плътта им ще тлее като стоят на нозете си,
И очите им ще се разтопят в дупките си:
И езикът им ще се разтопи в устата им.
13 И в онзи ден
Ссмущение голямо ще има между тях от Господа;
И ще хващат всеки ръката на ближния си,
И ръката му ще се повдига против ръката на ближния му.
14 И Юда ще ратува в Ерусалим;
И богатството на всичките народи около ще се събере,-
Злато, и сребро, и дрехи, - голямо множество.
15 И язвата на коня, на мъската,
На камилата, и на осела, и на всичките скотове
Които ще бъдат в онези станове—
Такваз ще е като тази язва.
16 И всеки, който остане
От всичките народи
Които са дошли против Ерусалим
Ще възлиза всяка година
За да се кланя на Царя, Господа на Силите,
И да празднува праздника на сените.
17 И които от домородията на земята
Не възлязат в Ерусалим,
За да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
На тях не ще има дъжд.
18 И ако не възлезе домородието Египетско, и не дойде,
Върху които няма дъжд, на тях ще е язвата
С която Господ ще уязви народите
Които не възлязат
За да празднуват праздника на сените.
19 Това ще е наказанието на Египет,
И наказанието на всичките народи
Които не възлязат
Да празднуват праздника на сените.
20 В онзи ден ще има върху звънците на конете,
СВЕТИНЯ ГОСПОДУ;
И котлите в дома Господен
Ще бъдат като легените пред олтаря,
21 И всеки котел в Ерусалим и в Юда
Ще бъде освещеное Господу на Силите;
И всичките които жъртвуват
Ще дойдат та ще вземат от тях и сварят в тях;
И в онзи ден не ще има вече Ханаанец
В дома на Господа Саваота.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14