Търсене в Библията онлайн
 
Захария 14 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 Ето ден Господен иде,
И обирът ти всред тебе ще се раздели.
2 И ще събера всичките народи
Против Ерусалим на бой;
И ще се превземе градът,
И къщите ще се оберат,
И жените ще се насилват;
И половината от града ще излезе в плен,
И остатъкът на людете не ще да се изтреби от града.
3 И Господ ще излезе
И ще ратува против онези народи,
Както когато ратува в деня на боя.
4 И нозете му ще застанат в онзи ден
На Елеонската гора, която е среща Ерусалим към изток:
И Елеонската гора ще се разцепи
Ппрез средата си към изток и към запад,
И ще стане дол твърде голям;
И половината от гората ще се оттегли към север,
И половината й към юг.
5 И ще побегнете в дола на горите;
Защото долът на горите ще стига до Асал:
И ще побегнете както побегнахте от труса
В дните на Озия Юдиния цар.
И Господ Бог мой ще дойде;
И с тебе ще са всичките светии.
6 И в онзи ден
Виделината не ще бъде светла, нито помрачена;
7 Но ще бъде един ден
Който е познат Господу,
Ни ден, ни нощ;
И надвечер ще има виделина.
8 И в онзи ден
Води живи ще излязат из Ерусалим,
Половината им към източното море,
И половината им към западното море:
Лете и зиме ще е така.
9 И Господ ще бъде цар върху всичката земя:
В онзи ден ще бъде Господ един, и името му едно.
10 Всичкото место ще се преобърне в поле,
От Газа до Римон към юг на Ерусалим;
И той ще се въздигне и насели на местото си
От портата Вениаминова до местото на първата порта,
До портата на ъглите, и от стълпа на Ананеила
До жлебовете царски.
11 И ще се населят в него,
И не ще има вече проклетия;
И Ерусалим ще се обитава в утвърждение
12 И това ще е язвата
С която Господ ще уязви всичките народи
Които воюваха против Ерусалим:
Плътта им ще тлее като стоят на нозете си,
И очите им ще се разтопят в дупките си:
И езикът им ще се разтопи в устата им.
13 И в онзи ден
Ссмущение голямо ще има между тях от Господа;
И ще хващат всеки ръката на ближния си,
И ръката му ще се повдига против ръката на ближния му.
14 И Юда ще ратува в Ерусалим;
И богатството на всичките народи около ще се събере,-
Злато, и сребро, и дрехи, - голямо множество.
15 И язвата на коня, на мъската,
На камилата, и на осела, и на всичките скотове
Които ще бъдат в онези станове—
Такваз ще е като тази язва.
16 И всеки, който остане
От всичките народи
Които са дошли против Ерусалим
Ще възлиза всяка година
За да се кланя на Царя, Господа на Силите,
И да празднува праздника на сените.
17 И които от домородията на земята
Не възлязат в Ерусалим,
За да се поклонят на Царя, Господа на Силите,
На тях не ще има дъжд.
18 И ако не възлезе домородието Египетско, и не дойде,
Върху които няма дъжд, на тях ще е язвата
С която Господ ще уязви народите
Които не възлязат
За да празднуват праздника на сените.
19 Това ще е наказанието на Египет,
И наказанието на всичките народи
Които не възлязат
Да празднуват праздника на сените.
20 В онзи ден ще има върху звънците на конете,
СВЕТИНЯ ГОСПОДУ;
И котлите в дома Господен
Ще бъдат като легените пред олтаря,
21 И всеки котел в Ерусалим и в Юда
Ще бъде освещеное Господу на Силите;
И всичките които жъртвуват
Ще дойдат та ще вземат от тях и сварят в тях;
И в онзи ден не ще има вече Ханаанец
В дома на Господа Саваота.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14