Търсене в Библията онлайн
 
Захария 2 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И повдигнах очите си и видях, и ето мъж и връв за мерене в ръката му.
2 И рекох: Де отиваш ти? А той ми рече: Да премеря Ерусалим, за да видя коя е ширината му и коя е дължината му.
3 И, ето, ангелът говорещий с мене излезе; и друг ангел излезе да го посрещне,
4 и рече му: Тичай, говори на този юноша и кажи: Ерусалим ще се насели без стени, заради множеството на человеците и на скотовете в него;
5 защото аз, говори Господ, ще му съм огнена стена изоколо, и ще съм за слава всред него.
6 О! О! бягайте от северната земя, говори Господ; защото ви разпръснах към четирите ветрища небесни, говори Господ.
7 О! избави се, Сионова дъщи, която обитаваш с Вавилонската дъщеря.
8 Защото така говори Господ Саваот: Вслед славата изпрати ме при народите които ви обраха; защото който докача вас, докача зеницата на окото му.
9 Защото, ето, аз ще помахам с ръката си върху тях, и ще бъдат корист на работещите им; и ще познаете че Господ на Силите ме проводи.
10 Весели се и радвай се, дъщи Сионова; защото, ето, аз ида, и ще се населя всред тебе, говори Господ.
11 И много народи ще се прилепят при Господа в онзи ден и ще ми са люде; и ще се населя всред тебе, и ще познаеш че Господ на Силите ме проводи при тебе.
12 И Господ ще наследи Юда за свой дял в светата земя, и ще избере пак Ерусалим.
13 Мълчи, всяка плът, пред Господа; защото стана от селението на светинята си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14