Търсене в Библията онлайн
 
Захария 3 глава
×
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И показа ми Исуса великия свещеник че стоеше пред ангела Господен; и врагът стоеше отдясно му за да му се съпротиви.
2 И рече Господ на врага: Ще ти запрети Господ, враже; ей, ще ти запрети Господ който избра Ерусалим. Не е ли той главня изтръгната из огън?
3 А Исус бе облечен с уплескани дрехи, и стоеше пред ангела.
4 И отговори та рече на стоещите пред него и казваше: Отнемете уплесканите дрехи от него. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще тя облека със светли дрехи.
5 И рекох: Нека турят кидар чист на главата му, и туриха чистия кидар на главата му, и го облякоха с дрехи: а ангелът Господен предстояваше.
6 И засвидетелствува ангелът Господен Исусу и рече:
7 Така говори Господ Саваот: Ако ходиш в пътищата ми, и упазиш заповедите ми, тогаз ти ще съдиш още дома ми, и ще пазиш още дворовете ми и ще ти дам водители отмежду стоещите тук.
8 Слушай сега, Исусе велики свещениче, ти и другарите ти които седят пред тебе, понеже са те чудни человеци; защото ето , аз ще доведа рабът си, Отрасла.
9 Защото ето камика който турих пред Исуса, - върху единия този камик има седем очи: ето, аз ще начертая начертанието му, говори Господ Саваот, и ще залича беззаконието на оназ земя в един ден.
10 В онзи ден, говори Господ Саваот, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14