Библия БГ
Библия БГ
Търсене в Библията онлайн
Търсене в Библията онлайн
 
Захария 3 глава
Битие
Изход
Левит
Числа
Второзаконие
Исус Навин
Съдии
Рут
1 Царе
2 Царе
3 Царе
4 Царе
1 Летописи
2 Летописи
Ездра
Неемия
Естир
Йов
Псалми
Притчи
Еклесиаст
Песен на песните
Исая
Еремия
Плачът на Еремия
Езекиил
Даниил
Осия
Йоил
Амос
Авдий
Йон
Михей
Наум
Авакум
Софония
Агей
Захария
Малахия
Матей
Марк
Лука
Йоан
Деяния
Яков
1 Петрово
2 Петрово
1 Йоаново
2 Йоаново
3 Йоаново
Юда
Римляни
1 Коринтяни
2 Коринтяни
Галатяни
Ефесяни
Филипяни
Колосяни
1 Солунци
2 Солунци
1 Тимотей
2 Тимотей
Тит
Филимон
Евреи
Откровение
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14 
1 И показа ми Исуса великия свещеник че стоеше пред ангела Господен; и врагът стоеше отдясно му за да му се съпротиви.
2 И рече Господ на врага: Ще ти запрети Господ, враже; ей, ще ти запрети Господ който избра Ерусалим. Не е ли той главня изтръгната из огън?
3 А Исус бе облечен с уплескани дрехи, и стоеше пред ангела.
4 И отговори та рече на стоещите пред него и казваше: Отнемете уплесканите дрехи от него. А нему рече: Ето, отнех от тебе беззаконието ти, и ще тя облека със светли дрехи.
5 И рекох: Нека турят кидар чист на главата му, и туриха чистия кидар на главата му, и го облякоха с дрехи: а ангелът Господен предстояваше.
6 И засвидетелствува ангелът Господен Исусу и рече:
7 Така говори Господ Саваот: Ако ходиш в пътищата ми, и упазиш заповедите ми, тогаз ти ще съдиш още дома ми, и ще пазиш още дворовете ми и ще ти дам водители отмежду стоещите тук.
8 Слушай сега, Исусе велики свещениче, ти и другарите ти които седят пред тебе, понеже са те чудни человеци; защото ето , аз ще доведа рабът си, Отрасла.
9 Защото ето камика който турих пред Исуса, - върху единия този камик има седем очи: ето, аз ще начертая начертанието му, говори Господ Саваот, и ще залича беззаконието на оназ земя в един ден.
10 В онзи ден, говори Господ Саваот, ще поканите всеки ближния си под лозата си и под смоковницата си.
Цариградски превод
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14